Алерген-специфична имунотерапия

267

 Алергенната имунотерапия, специфичната хипосенсибилизация или както се нарича напоследък ваксинация с алергени е крайъгълен камък в лечението на респираторните алергии – алергична хрема и бронхиална астма. Тя модулира още в ранен етап имунния отговор на организма към алергените и може да доведе до т. нар. имунологично оздравяване на болните. Това означава, че след успешно проведенана терапия настъпва значително и трайно отстраняване на симптомите на болестта при контакт с алергена в естествени условия. Освен това редица проучвания показват, че лечението на алергичния ринит с помощта на този метод, предотвратява разширяването на алергията към нови алергени и отключването на бронхиална астма в засегнатите пациенти.

Тази форма на лечение има повече от 100-годишна история, тъй като е приложена за първи път в Англия още през 1911 г.

Основен принцип на специфичната хипосенсибилизация е нейното индивидуално провеждане, съобразено с обективното състояние, чувствителността и поносимостта на пациента.

Специфичната имунотерапия е особено подходяща и успешна при млади хора и деца – за предпочитане над 5-годишна възраст, когато организмът се намира в стадий на моносенсибилизация.

Алерген-специфичната имунотерапия има няколко разновидности, добре познати в България. Класическата, практикувана у нас още от 1963 г., се провежда чрез подкожни инжекции, чрез които в организма се въвежда минимално количество от алергена, така че пациентът да изгради защитен имунен отговор срещу него и да възстанови нарушения имунен толеранс.

Подкожната алерген-специфична имунотерапия се провежда по определена схема на два етапа – основен и поддържащ. Основният курс започва с прилагане на прогресивно покачващи се дози от алергена до достигане на максималната поддържаща доза. Поддържащото лечение е с постоянна дозировка. По принцип това е едно продължително лечение. То трябва да се проведе  от 3 до 5 години. Успехът от провежданото лечение зависи в голяма степен от доброто познаване на показанията и противопоказанията на метода, както и от правилния подбор на пациентите.

През последните години имунотерапия може да се направи и чрез капки и хапчета, които се поставят под езика.

Приложението на алергенните препарати за специфична хипосенсибилизация се обосновава на сложен имунологичен механизъм, свързан главно със стимулиране функцията на Т-регулаторните лимфоцити. Наред и с другите благоприятни резултати от това лечение, като повишаване на хистаминопексичната активност, намаляване на алерген-предизвиканото отделяне на хистамин от базофили и мастоцити, след  3-5 годишен курс на алерген-специфична хипосенсибилизация се наблюдава значително подобряване на състоянието на пациентите.

В началото алерген-специфичната хипосенсибилизация се включва към комплексната терапия на алергичните болести като допълва неспецифичното лечение с антихистамини и локални кортикостероиди. С напредване на курса при много от пациентите симптоматичните средства стават излишни.

Алерген-специфичната имунотерапия широко се използва в България от дълги години и всеки квалифициран алерголог може да препоръчва и провежда такова лечение с препарати, разработени и произвеждани у нас.

Днес за лечение на IgE-медиирана алергия се прилагат и двете й форми – класическата субкутанна имунотерапия, която се прилага с успех вече повече от 55 години, а също така и сублингвалната имунотерапия, която е отскоро на нашия фармацевтичен пазар.

Клиничната ефективност на българските алергени за специфична имунотерапия е доказана с десетки проучвания, които установяват че при над 70% от пациентите, провеждали курс на специфична хипосенсибилизация у нас, се наблюдава подобрение или клинично излекуване, траещо десетилетия.

Безспорно изразената клинична ефективност на българските алергени за специфична хипосенсибилизация се определя от факта, че при всеки пациент се използва индивидуален подход за определяне на неговата чувствителност и въз основа на това се изготвя индивидуален алерген за имунотерапия.

В заключение може да се каже, българските алерголози от години могат да използват и предложат  най-компетентното и ефикасно лечение на IgE-медиираната инхалативна алергия при своите пациенти.

                                                                        

                                Коментар на доц. д-р Георги Николов, дм  НЦЗПБ – София

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg -оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!