Американската медицина – 2019 г.

113

През месец юни 2019 г. посетих двата най-големи центъра по сърдечно-съдова медицина в Хюстън – Де-Бейки и Кули център.  Осведомих се за научната им продукция  за последните две години. Срещнах се и поговорих с пациенти. Попитах ги за мнението им и степента на задоволеност от медицинското обслужване. Силно ме впечатли  доверието  между пациенти и лекари.

Какво заслужава да бъде отбелязано?

 1. Изключително добрите контакти между лекари и пациенти– телефонни, с и-мейли, по месинджър или SMS.
 2. Широкото навлизане на високите технологии в ежедневната клинична практика:
 • използване на регистриращи устройства с телеметрична функция, така че лекуващият лекар да може да получи онлайн информация по всяко време на денонощието за сърдечната дейност на пациента, дори самият той да се намира на другия край на света. Когато се появи неблагоприятно събитие, системата алармира лекуващия екип, способствайки за вземане на спешни мерки. Такъв телеметричен център се намира и тук в България, около Казанлък, но възможностите му засега са доста ограничени поради скъпата технология. Тези диагностични процедури се предприемат в САЩ при високо рискови пациенти и изцяло се покриват от застрахователните компании.
 • за прилагането на високо технологични процедури като: имплантиране на мултимодални стентове, оклудери за ухото на ляво предсърдие, устройства за ресинхронизираща терапия, избор на аблационна технология и др. пациентите имат решаващо мнение след обстойна дискусия с лекуващия екип.
 1. Това , което е известно у нас само като теория, в тези центрове е въпрос на рутинна практика. Например, устройството за затваряне на лявопредсърдното ухо „Уочман” е на разположение за всички пациенти с всички видове предсърдно мъждене, които нямат желание за пожизнен прием на анти-коагуланти. Режимът е толкова либерален, че устройството се рекламира по големите телевизионни канали.
 2. От разговорите с пациенти останах с впечатлението, че доплащането на скъпите лекарства е в пъти по-малко, отколкото при нас. Например месечното лечение с Еликвис у нас струва 42 лева, там – 15 долара.
 3. Прилагането на методите на диагностика и лечение в САЩ се извършват в строго съответствие с предписанията на съответните професионални асоциации. Тези предписания имат силата на закон , а не на препоръка в американското здравеопазване.
 4. Прави впечатление и широкото навлизане в практиката на медикаменти и терапевтични  техники от нови поколения- моноклонални антитела (юмера), антидиабетни средства с ефект върху сърдечната недостатъчност, невропептидази, нови антиагреганти, директни орални антикоагуланти и др.
 5. В резултат на този внушителен напредък през последните 5 години в САЩ се забелязва съществено подобрение на следните показатели:
 • 5% намаляване на общата сърдечно-съдова смъртност
 • 7% намаляване на мозъчно-съдовата смъртност
 • 15% намаляване на миокардния инфаркт
 • 22% намаляване на смъртността от застойна сърдечна недостатъчност
 • 11% намаляване на общата онкологична смъртност

                          Коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог