„Болести“ на здравеопазването – II -ра част

30

проф.Димитър Младенов,уролог:“Броят на болниците трябва да бъде съобразен с дългоочакваната здравна карта в България и премахване на търговските дружества в медицината“.

Стотици млади лекари напуснаха страната. В тяхното обучение са вложени средства, които няма да се върнат. Кой носи отговорност за това? И още – кой ще ни лекува след  5 –  10 години?

Днес човешкият ресурс в здравеопазването е вече сериозен проблем. Около 80 % от младите лекари и специалисти по здравни грижи заминават за чужбина. Това е не само по финансови причини, но и за постигане на по-добра професионална реализация. Няколко пъти беше променяна системата за обучение на студентите и следдипломна квалификация на младите лекари. Така една бедна страна като България дотира напредналите и развитите икономически страни в Европа и света. Здравеопазването в нашата страна има нужда от започване и извършване на истинска, а не комерсиализирана здравна реформа на „парче“. Според нас имено тя ще задържи и накара младите лекари да търсят професионална реализация в България. В интерес на истината е налице тенденция и желание те да продължат да работят и специализират у нас. В противен случай след 5-10 години няма да има български лекари у нас и ще бъдем лекувани от чужденци.

Има ли авторитет пред пациентите българският лекар?

Лекарската професия и респективно българският лекар е традиционно уважаван в България. Това е залегнало дълбоко в корените на психологията на пациентите. Те се отнасят с доверие към професията, но това трябва да бъде двустранен процес. Зависи  до голяма степен и от отношението на самия лекар към пациента. С ръка на сърцето трябва да отбележим, че медицинските специалисти в България са едни от най-квалифицираните и лесно достъпните.

За съжаление макар и рядко отношенията между пациент и лекар се разминават и това все повече зачестява. Според нас този проблем е преодолим с много работа от двете страни.

Какви промени задължително трябва да се направят в системата на здравеопазването?

В медицината две плюс две не е четири. В повечето случаи здравната информация в медиите е изкривена, непроверена, недостоверна или лошо представена. Тя може да подведе пациента в погрешна посока. Организацията на здравната система трябва да вдъхва доверие, да осигурява внимание и висока компетентност за пациентите.

Възможните промени в здравеопазването могат да бъдат насочени към цялостно подобряване на спешната помощ у нас във всички аспекти. Здравното осигуряване изисква по-голяма мобилност, намаляване на бюрократичните изисквания, наличие на няколко здравни каси, истинско здравно осигуряване, безплатни лекарства за пациентите и др. Броят на болниците трябва да бъде съобразен с дългоочакваната здравна карта в България и премахване на търговските дружества в медицината. Необходимо е ограничаване броя на „бутиковите болници”, регистрирани за извършване само на бързооборотни и високо платени клинични пътеки. Голяма част от тези болници  не осигуряват реална спешна помощ и насочват тежко болните пациенти към големите държавни лечебни заведения. Може би е подходящо тяхната финансова издръжка да разчита само на частни пациенти с по-големи доходи.

Ако зависи от вас, в рамките на една година, кои са трите неща, които радикално бихте променили?

  1. Организационни

Подоряване на здравната профилактика при рискови заболявания, което дава възможност за ранната им диагностика. Днес тя или се пренебрегва с лека ръка или липсва създадена добра организация за нейното извършване. Лечението по информация от медиите и Интернет е сериозен проблем. Много често тя е недостатъчна, повърхностна, с търговска насоченост и анонимна. Последното води до сериозни пропуски при своевременно диагностициране на заболяването и провеждане на адекватно лечение. От друга страна тя може да насочи пациента към симптомите на заболяването, към какъв специалист да се обърнат, къде и кои са най-добрите лечебни заведения, какви съвременни диагностични методи и лечения могат да се приложат и др. Създаване на ясна визия за развитие на медицината в България през следващите 20-30 години.

  1. Финансови

Преструктуриране на финансовата основа на болниците – отпадане на търговските дружества в медицината, нормално регламентирани приходи и разходи, дофинансиране на клиничните пътеки и въвеждане на балансираното им заплащане в зависимост от тежестта на заболяването, положения труд и качеството на лечението. Според нас това е естествения път за повишаване на заплащането в медицината не само според количеството, но и според качеството на положения труд.

  1. Диагностично-лечебни и научни

Създаване на европейски признати центрове у нас за обучение и след дипломна квалификация на млади специалисти. Осигуряване на двустранен контакт и специализации във водещи клиники и центрове в отделните области на медицината с възможности за практическо въвеждане и прилагане у нас на наученото през този период.

Разговора води: Емил Рафаилов