Високият холестерол- водещ атеросклеротичен рисков фактор

61

  д-р Ангелина Боризанова е завършила медицина през 2007г. Започва работа и специализация по кардиология в Клиниката по кардиология към УМБАЛ „ Царица Йоанна- ИСУЛ“  гр. София, където работи и до момента. През 2015г. придобива специалност по кардиология, след което и по ехокардиография експертно ниво. От 2017г до момента е асистент към Катедрата по Спешна медицина към   Медицински университет гр.София.    

Липидите са необходими вещества за нормалното функциониране на човешкия организъм. От биохимична гледна точка те са неразтворими във вода и не могат да бъдат транспортирани в кръвта, освен ако не са свързани с протеини. Тези протеини, преносители на липидите в кръвта – холестерол и триглицериди, се наричат липопротеини и  имат ключова роля в абсорбцията и транспорта на хранителните липиди от тънкото черво до черния дроб и периферните тъкани.                Холестеролът е полезен и нужен на организма, когато е в нормални стойности. Той е съставна част на клетъчните мембрани. Освен това участва в синтеза на хормони, както и на така популярния напоследък витамин Д. Неизменна част от състава е и на жлъчните киселини. Когато стойностите са му завишени , започва натрупването му от организма. Повишените нива на холестерол са водещ рисков фактор за атеросклероза. Той се натрупва в кръвоносните съдове под формата на плаки и предизвиква стеснения.  Увеличавайки размера на плаката, води до намаляване значително притока на кръв към засегнатия орган (сърце, мозък, бъбреци, крайници) като предизвикват исхемия. Така в условие на остър недостиг на кръвоснабдяване се развиват познатите на всички ни инциденти- миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, остра исхемия на крайник.

Атеросклерозата е процес, който започва от ранна възраст. За това съвременните подходи за ранна диагностика на нарушения в липидната обмяна включват поне двукратно изследване на липидния профил в детска възраст. Нормално децата нямат висок холестерол, освен ако не се касае за генетично или ендокринно заболяване. Рядка форма е фамилната хиперхолестеролемия, която е генетично заболяване, засягащо всеки член по първа линия и е с честота 1:250. Това заболяване се характеризира с високи нива на холестерол над 8mmol/l и ранни инфаркти или инсулти в семейството. Лечението е с комбинирана терапия, тъй като стойностите на холестерола действително са много високи.

По-честите причини за висок холестерол при възрастни индивиди се обуславят от хранителните навици, алкохолна консумация, придружаващи заболявания като затлъстяване, метаболитен синдром, захарен диабет 2 тип, бъбречни заболявания, медикаментозна терапия и т.н.

Кои са нормалните  стойности на холестерол при здрави индивиди?

Обикновено нивата на холестерол при мъжете са по- високи от женския пол и нарастват с възрастта. При жените това се случва след менопаузата.            Липидният профил, който изследваме стандартно в лабораториите, включва няколко показателя:                                                                                                      -общ холестерол-  норма 5.2 mmol/l или 200mg/dl;                                                       – т.нар. „лош холестерол“ или LDL- холестерол, чиито стойности са ни прицелни за лечение   (колкото по- ниски, толкова по- добре)- норма 2.6 mmol/l или 100mg/dl;;- т.нар „ добър холестерол“ или HDL- холестерол ( отговорен за „ чистенето“ на кръвоносните съдове)- норма мъже >1.03mmol/l или 40mg/dl и  жени >1.3mmol/l или 50 mg/dl.                                                                                                                    – триглицеридите- норма 1.7mmol/l или 150 mg/dl.

Как се лекува повишения холестерол?

Не всеки повишен холестерол означава започването на медикаментозна терапия. Има редица стратегии за контрол на нивата му. Обикновено включват диетични модификации, повишаване на физическата активност, намаляване на алкохолната консумация, включване на хранителни добавки. Тези стратегии, обаче, можем да си позволим при ниско-рискови пациенти за сърдечно-съдови заболявания. Това са здрави пациенти, без преживяни миокарден инфаркт, инсулт, без наличие на захарен диабет или бъбречно заболяване. В противен случай е неизбежна медикаментозната терапия. Най-новите препоръки за контрол на холестерола, в частност  LDL- холестерола, са за изключително ниските му нива. Както споменахме, стойностите на LDL- холестерола се явяват таргет на терапия с прицелни възможно най- ниски стойности. Всъщност цялата тази концепция се базира не само на големи рандомизирани проучвания, но и на установяването на мутация сред африканско племе, които живеят на практика с екстремно ниски нива на холестерол и без атеросклероза.

В обобщение можем да препоръчаме на читателите да си изследват липидния профил и при отклонения да се насочат за мнение от кардиолог.

                                 Автор: д-р Ангелина Боризанова – кардиолог