Възрастово далекогледство

19
д-р Владимир Петков

Пресбиопията или т.нар възрастово далекогледство представлява прогресираща, физиологична загуба на акомодационната способност на окото в резултат на стареенето. Акомодацията е възможността на окото да фокусира на близки и далечни дистанции чрез промяна в пречупваща сила на лещата.

Пресбиопията по същество води до отдалечаване на най-близката точка на ясно виждане, т.е пациентите след определена възраст започват да отдалечават книгата, за да виждат ясно.

С най-малко 2 милиарда души, засегнати в световен мащаб, пресбиопията е водеща причина за замъгляване и намаление на зрението след 40-годишна възраст.

През първите две десетилетия от живота ни е доказано, че акомодационната сила или амплитуда е относително стабилна в диапазона от 7-10 диоптъра. До 50-годишна възраст, акомодационната сила обикновено намалява до около 0,50 диоптър. Този спад възниква като естествен резултат от стареенето и в крайна сметка ще засегне всеки човек, достигнал достатъчно напреднала възраст.

Възрастовото далекогледство е водеща причина за посещение в очния кабинет. Пациентите съобщават за постепенно замъгляване на зрение наблизо и трудности при четене на ситен шрифт. Тежестта на акомодационна загуба и моментът на поява на оплакванията варира в зависимост от зрителните нужди на индивида. Тези, които повече използват близко зрение в ежедневните си дейности, често се оплакват от трудности по-рано. Други често срещани симптоми включват главоболие в резултат на напрежението на очите,сутрешно замъгляване на зрението, нужда от по-силна светлина и необходимост от отдалечаване на наблюдавания обект.Средната възраст на поява на тези първи симптоми на пресбиопията е между 42 и 44 години, а почти пълна загуба на акомодация се наблюдава след 60-годишна възраст.Въпреки че възрастта е основният фактор за развитието на пресбиопията, ранната загуба на способността за фокусиране на близки и далечни разстояния може да бъде предизвикана и от определени системни заболявания, лекарства и травми.                                                                   Основната причина за загубата на акомодация при пресбиопия все още не е напълно изяснена и остава тема на спорове сред медицинската общност.

Диагнозата пресбиопия е лесна за поставяне и често пациентите са доста добре ориентирани за случващото се още преди визитата си при очния лекар. Изследването на зрителна острота за близо и далеч позволява оценка на рефракционната грешка и на функционалния капацитет за фокусиране на близки разстояния. Възрастовото далекогледство се случва при почти всички, независимо от това дали имат вече установени диоптри или не- различава се само начинът на изява.  Некоригираните или непълно коригираните късогледи пациенти, например, обикновено имат по-малко затруднения със зрението наблизо и се справят по-дълго време, но за сметка на ясното зрение за далеч.По-изразени и по-ранни са трудностите при пациенти с некоригирано далекогледство, чиито оплаквания започват и преди 40-годишна възраст.

Най-безопасното и неинвазивно лечение на пресбиопията се състои в изписването на очила, като корекцията може да се използва като отделен комплект очила за четене, бифокални или прогресивни очила. Необходима е актуализация на диоптъра обикновено на 2-3-годишни интервали. Има варианти за осигуряване на ясно зрение и свобода от очилата чрез ползване и на мултифокални контактни лещи.

Поради нарастващия брой на пациентите с пресбиопия, които не желаят да ползват очила или контактни лещи, вече са достъпни и много хирургични методи за компенсиране на дефицита на зрението.

Фармацевтичните компании и изследователски центрове интензивно работят върху лечението на този широко разпространен проблем, като в края на октомври 2021 бяха обявени и първите одобрени от Американската агенция по лекарствата и храните капки за лечение на възрастово далекогледство. Принципът на действие на капките е базиран на свиване на зеницата като същевременно се запазва остатъчен отговор на зеницата към светлинен стимул.

                         Автор: д-р Владимир Петков – офталмолог