Гръдна болка

341

От дълбока древност темата за гръдната болка занимава медиците и пациентите и се възприема като симптом на сериозно заболяване. За непредубедените читатели е важно да имат яснота по този въпрос. Познаването на характеристиките на този симптом може да има важно, животоспасяващо значение. Нека направим един преглед на причините и особеностите на гръдната болка и главно- да обърнем внимание на важните белези, сигнализиращи за опасност.

Кога гръдната болка изисква сериозно внимание?

От медицинска гледна точка сериозна и опасна е болката от сърдечен произход, т.нар. „исхемичен тип“ гръдна болка. Какви са нейните характеристики.

Когато се касае за мъже под 35 и жени под 50 години, гръдната болка е много малко вероятна да е от сърдечен произход.

Важно е пациентът да има минимум един голям сърдечно-съдов рисков фактор- артериална хипертония, висок лош холестерол, диабет, тютюнопушене, затлъстяване или много висок психо-емоционален стрес. При липса на такива вероятността за исхемична гръдна болка е много ниска.

Сърдечната гръдна болка има следната характеристика:

  • тя най-често е провокирана от физическо или емоционално усилие
  • появява се най-често централно зад гръдната кост , а не е болка от ляво, както битува в съзнанието на много хора.
  • излъчва се към долната челюст, раменете, двете ръце, гърба. Никога не е изолирана- само ръка или рамо или гръб.
  • има стягащ, задушаващ, дърпащ характер. Не се влияе от фазите на дишането или позицията на тялото.
  • трае 5 минути до половин час. Пробожданията за секунди или постоянните, траещи часове болки не са от исхемичен тип.
  • много често такъв тип болка се предхожда от т.нар. продроми- неспокойствие , студено изпотяване , усещане за предстоящо лошо събитие.

Когато гръдната болка има посочените характеристики, тя трябва да се възприема сериозно и търсенето на спешна квалифицирана медицинска помощ в тези случаи е от решаващо значение. В тези случаи се касае най-често за прединфарктно състояние (нестабилна стенокардия) или остър миокарден инфаркт. Подлежащата причина за тези състояния обикновено е спукване, разкъсване на атеросклеротична плака в някой от големите коронарни съдове, водещо до бързото му пълно запушване от образуващ се тромб.  Факторът време в тези случаи има решаващо значение. Терминът стенокардия, ангина пекторис, гръдна жаба или гръдна болка практически обозначава едно и също състояние. Спешността в овладяването на тези състояния е наложила в държавите с развито здравеопазване да се изградят т. нар. центрове по гръдна болка.

Друг, по-малко опасен феномен е т.нар. стабилна стенокардия.  Сърдечната болка е     винаги провокирана от усилие с точно определена интензивност- ходене до 200м, изкачване на един етаж, остро излагане на студ- и изчезва след премахване на провокиращия фактор. Това състояние се дължи на фиксирани атеросклеротични плаки в големите (коронарни) артерии на сърцето. Диагностицира със стрес тестове и коронарна ангиография. При него няма необходимост от спешна намеса. Изясняването на степента на засягане на коронарната система е необходимо в планов порядък.

Друг „ некоронарен „ тип гръдна болка е тази, която възниква при възпалителни заболявания на сърдечните структури- миокардити, перикардити. Тези болки обикновено се съчетават със симптоми на възпалително заболяване, променят се от дихателните фази и позицията на тялото и траят часове до дни. ЕКГ и лабораторните изследвания в повечето случаи са достатъчни за поставяне на диагнозата.

Гръдни болки от несърдечен произход

Най-често клиницистите са изправени пред предизвикателството да разграничат тези болки от сърдечните болки. Тези състояния могат да се систематизират както следва:

Гръдни болки от шийна или торакална остеохондроза (шипове).

Това са болки, възникващи от притискане на междупрешленните нервни коренчета, чиито    окончания опасват гръдния кош и проектират болката около гръдната кост. Те се появяват при определена позиция на тялото, често по време на сън и се провокират от мускулно-скелетално пренапрежение или простуда.

Болки от възпаление на хрущялите на ребрата и ключицата, свързващи ги с гръдната кост (синдром на Tietse). Често срещано състояние, което лесно се диагностицира с установяване на палпаторна чувствителност на съответните структури.

Гастро-кардиални болки и болки , причинени от гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Това е т.нар. известен на гастроентеролозите гастро-кардиален синдром (синдром на Rȍmheld). Гръдната болка в тези случаи се причинява от повишената стомашна киселинност поради анатомичната близост на стомашната кардия и свързващото място на хранопровода със задно долната стена на лявата сърдечна камера.

Това е само кратък диференциално-диагностичен преглед на гръдната болка. Споменатите състояния са най-често срещаните в клиничната практика. Налице са и много други ендокринни, генетични, възпалителни и дегенеративни заболявания, включващи гръдната болка като симптом. Те имат много строго профилиран диагностичен подход и не са предмет на настоящето изложение.

                                                                    Коментар на доц.Пламен Петровски

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!