Диабет и сърдечно-съдова патология

46

Проблемът със захарния диабет и неговите усложнения е кардинален за медицинската наука и практика. Няма по – смъртоносна и по- разрастваща се в световен мащаб епидемия от захарния диабет. В основата на тази болест стоят 3 фактора: наднорменото тегло, заседналият начин на живот и психоемоционалният стрес. Очевидно е, че най – работоспособното и жизнеспособно население е под влияние на тези три фактора. Около 600 000 са официално регистрираните диабетици в България. Поне още толкова са нерегистрираните и тези, намиращи се в преддиабетна фаза. Такава е и картината навсякъде по света.

Имайки предвид нарастващото значение на захарния диабет в клиничната практика на интернистите и кардиолозите по света, европейският и световен кардиологичен конгрес в Париж от месец август 2019 година разработи подробни и детайлизирани препоръки за подход, диагностика и терапия на пациентите с възрастов ( тип 2) диабет.

В какво най- общо се изразяват тези препоръки:

  1. Подчертава се водещата роля на захарния диабет като основен сърдечно- съдов рисков фактор. Разглеждането на диабета като еквивалент на исхемичната болест на сърцето не е новост, но се отчита, че ролята му като рисков фактор непрекъснато нараства.
  2. Изтъква се начинът на живот като водеща причина за възникването на захарен диабет тип 2.
  3. Свръхтеглото, затлъстяването и метаболитният синдром се разглеждат като преддиабетни състояния.
  4. Особено място се отделя на начина на хранене ( диетите, за които са изписани хиляди страници) . Подчертава се важността на многократното хранене с избягване на вечерното и нощното хранене. Крутите диети се отричат!….
  5. Определят се строги и по- стриктни критерии за диагностика на захарния диабет ( глюкоза на гладно над 7 ммол/л, гликиран хемоглобин над 6.5%, глюкозотолерансен тест – покачване с > 2 ммол/л на втория час) . Активна профилактика на индивидуален принцип при доказване на преддиабетно състояние е основен принцип.                                                                                                            И накрая, революционното:                                                                        Въвеждането на нов клас медикаменти ( т.нар. SGLT-2 инхибитори или глифлозини) – лекарства , които блокират обратната резорбция на глюкозата в бъбречните каналчета и я излъчват в повишени количества в урината. Тези лекарства хвърлят мост между диабетологията и съвременната кардиология, защото се оказа, че намаляват заболеваемостта и смъртността от сърдечна недостатъчност!

                                Коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог