доц. Георги Николов за Termometar.net

262

Termometar.net e съвременна интерактивна платформа, създадена и менажирана от Емил Рафаилов с вещина и висок професионализъм! На нейните страници може да откриете интересни и актуални теми от медицинската наука и здравеопазването. Автори са изтъкнати учени, които успяват да поднесат сложната материя на достъпен език. Подборът на темите е интересен и разнообразен, съoбразен с най-новите познания в различните области на медицината. Статиите представляват изключителен интерес както за специалистите, така и за широката публика. Не на последно място следва да се отбележи удачното графично оформление и лесният достъп до материалите.

                                                доц. Георги Николов – алерголог