Ендоскопична синусна хирургия

201

доцент доктор Христо Златанов - риносинуитдоц. д-р Христо Златанов дм е специалист по ушни, носни и гърлени болести с 25 години стаж по специалността.
ВМА – София

 

Доц. Златанов, какво е характерно за риносинуита? Кои са неговите прояви?

Хроничният риносинуит е персистиращо инфламатолно  заболяване, характеризиращо се с изразен оток на носната и синусната лигавица, водещ до системно запушване на носа и физиологичните отвърстия на синусите. Други, характерни оплаквания са тежест/болка в околоносните области, частична или пълна загуба на обоняние, обилно стичане на гъст, трудно отделящ се секрет към гърлото.  Оплакваниятя са целогодишни, като преобладават в есенно-зимния период.

Какво представлява назалната полипоза?

Хроничният риносинуит бива два основни типа:

Хроничен риносинуит с носно полипоза и такъв без носно полипоза.

Носните полипи са мекотъканни образувания на носната лигавица, без собствена инервация, растат без да инфилтрират околните тъкани, като постепенно изпълват кухините на синусите и носните ходове, напълно запушвайки носа и причинявайки затруднение във вентилацията и дренажа на синусите, подпомагат наслагване на допълнителна бактериална или гъбична инфекция.

Кой тип лечние дава най-добри резултати? Вашият опит и наблюдение какво показват?

Съвременното лечението на хроничния риносинуит включва ежедневен тоалет на носа със солеви разтвори и спрейове, както и втечняващи гъстия жилав секрет препарати с последващо впръскване на локални кортикостероиди за дълъг период от време. При наслагване на бактериална инфекция се препоръчват дълги антибиотични курсове и системни кортикостероиди. При навременно и постоянно динамизирано от оториноларинголога лечение, симптомите се контролират много добре и пациентите са в добра кондиция. В случаите на неуспех на медикаментозното лечение се прилага хирургично такова- Функционална Ендоназална Синусна Хирургия /FESS/.

Доц.Златанов, какъв е спектърът на приложение на функционалната ендоскопична хирургия на синусите?

Този тип хирургия представлява модерен , атравматичен, ендоскопски метод на лечение, при който се използват физиологичните отвори на носа и синусите и не се нанасят почти никакви травми на нормалните анатомични структури. Методът се прилага при всички пациенти с неуспешно медикаментозно лечение. Резултатите са изключително добри и бързи, като за дълговременното им поддържане  е необходимо пациентът да спазва стриктно предписанията на лекаря оториноларинголог за следоперативна терапия.

Разговора води: Емил Рафаилов