Съдова хирургия

Захарен диабет и усложнения

Захарният диабет – комплексно заболяване, което е в спектъра на лекари от различни специалности-ендокринолози, невролози, офталмолози, нефролози, съдови хирурзи и ангиолози. Води до невро-, микро- и макроангиопатия с оформянето на т. нар. диабетно стъпало, а при ненавременно и неправилно лечение до тежки инвалидизиращи ампутации. Около 50% от нетравматичните ампутации се дължат на захарния диабет. Целта на съдовата хирургия в тези случаи е да се овладее инфекциозния процес и да се избегне ампутацията на пръстите или на крайника. В случаите когато тя е неизбежна, целта е да се свали максимално нивото на ампутация. Една от изполазваните методики е т. нар. V.A.C. (Vacuum Assisted Closure).

Означава заздравяване на ранните с помощта на вакуум. Това е неинвазивна система за активно заздравяване на рани. Осигурява контролируемо локално отрицателно налягане и подпомагаща заздравяването на острите и хронични рани. Отрицателното налягане води до: намаляване на отока, намаляване на площта на раната, подобряване на кръвообращението, отстраняване на ексудата

Използват се три вида превръзки-VAC White Foam, VAC Granu Foam и VAC Granu Foam Silver.  Последната се използва основно в лечението на диабетното стъпало. Сребърните йони блокират действието на бактериалните ензими, разрушават протеиновите структури на бактериите и потискат бактериалното делене. Освен това се създава влажна ранева среда, подобрява се микроперфузията и се отстранява ексудата.

Методът се прилага и при лечението на венозни рани, открити рани на коремната кухина, травматични рани, инфекции на гръдната кухина, изгаряния и фиксация на кожни импланти.

За период от седем година в клиниката по „Съдова хирургия” на ВМА с помощта на V.A.C. са лекувани 43 пациенти с диабетни гангрени. При седем от тях е иавършена ампутация на ниво бедро. При двадесет нивото е свалено на подберица,  шестнадесет са били с ампутация на стъпало и пръсти. Ампутацията на един или няколко пръста, както и ампутацията през стъпало(трансметатарзлна ампутация), не се отразяват значително върху процесите на рехабилитация, двигателна активност и работоспособност на пациента, но ампутацията на ниво подбедрица и бедро водят до трайна инвалидизация. Ето защо използването на V.A.C. има важно социално значение, тъй като колкото по-ниско е нивото на ампутацията, толкова процесите на рехабилитация и  възстановяване на двигателната активност са по-бързи и с по-голям процент на успеваемост.

                                                                        Автор: д-р  Милан  Цеков

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!