За сърдечните усложнения в пост-Ковид синдрома

59
доц.Пламен Петровски

В медиите , а и в научната литература се появяват съобщения за сърдечно-съдовото засягане от Ковид-19.  След първата вълна през миналата година се появиха съобщения за множество инфаркти (над 70%), ексудативни перикардити, миокардити, ендокардити и други усложнения, твърдения, които се оказаха силно преувеличени. Сега, след втората вълна се създадоха т.нар. пост-ковид изследователски центрове. Аз завеждам един от тях . След около 2 месеца срещи с пост-ковид пациенти в различни срокове и тежест на прекараната инфекция вече могат да бъдат споделени някои клинични наблюдения. Искам да подчертая, че нашите наблюдения се потвърждават от други сериозни международни източници, от центрове със значително по-сериозен опит по отношение броя на обследваните пациенти. Какви са основните изводи , които могат да се направят на този етап.

  1. Наблюдаваните с рутинните в сърдечно-съдовата функционална диагностика методи находки не установяват значими увреждания в структурата и функцията на сърцето. Преминалите през центъра 284 пост-ковид пациенти са показали в 0.5% минимални перикардни изливи, 2/3 от които липсват в контролния преглед след 2 седмици. 0.02% наднормени левокамерни обеми, 80% от които са възстановени на контролния преглед.
  2. Наблюдаваните в началните фази на ковид- инфекцията увеличения на някои маркери: Д- димер, ЛДХ, феритин, ниски лимфоцити, висок ЦРП, сърдечни Тропонини и др. са напълно нормализирани в 95% от случаите. При това не се наблюдава зависимост от тежестта и клиничната форма на заболяването. Преди няколко дни прегледахме пациент, който е прекарал 35 дни интубация с тежки смущения на дихателната функция, особено в белодробния дифузионен капацитет, 45 дни след отрицателния РСR- тест. Лабораторните маркери са нормализирани, а дифузионният капацитет е възстановен със 75%.
  3. Пациентите в повечето случаи са силно разтревожени! Оплакват се от лесна уморяемост и задух при сравнително леки физически усилия, сърцебиене, панически атаки, безсъние. Оплакванията по правило не кореспондират с резултатите от изследванията. По наши, а и по данни от публикациите посочените оплаквания се дължат от една страна на временно и обратимо засягане на вегетативната нервна система, а от друга- на създадената медийна психоза, водеща до тревожно-страхови състояния и панически атаки. От тук правим извода, че грижата за психическото състояние на пациентите в нашите лечебни заведения е тотално занемарена.
  4. Намираните на скенер и още повече на ядрено-магнитен резонанс промени в структурата на сърдечния мускул са бързо възстановими и не водят до трайни увреждания на сърдечната функция. Те не изискват специфично лечение, а известно време за пълно възстановяване. Известно е, че сезонният грип и особено Коксаки Б4- вирусните инфекции много по често засягат сърдечния мускул с развитие на дифузни миокардити и бързо развитие на застойна сърдечна недостатъчност. Такива усложнения при Ковид-19 за щастие не се наблюдават. Такива са поне нашите наблюдения до тук.
  5. Що се отнася до проявите на системен васкулит и микротромбози- това са явления от втория период на острата фаза на инфекцията и чрез адекватно третиране с кортикостероиди и антикоауланти могат напълно да бъдат потиснати. Интересно е да се отбележи, че лекуваните с антибиотици в хода на заболяването пациенти са склонни към по-тежко и с повече усложнения протичане. Пак ще повторя, че двустранната пневмония, която се описва на рентгенографиите, не е обичайната за интерстициалните вирусни пневмонии, а проява на васкулит на белодробните съдове.

В заключение: това не са окончателни изводи от развитието на т.нар. Пост-Ковид синдром. Тук ние споделяме нашите знания и опит към този етап от развитието на пандемията. Не можем да направим и диференциация между находките при различните щамове на ковид, тъй като все още липсват епидемиологични данни. Очевидното, обаче е, че страховете от фатални усложнения на инфекцията върху сърцето са силно преувеличени!

Коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог