проф.Димитър Масларов – невролог за „Termometar.net“

433

Преди много години предаването „Термометър“ стартира като едно от първите здравни предавания у нас, в което участват едни от най-авторитетните български лекари. Реализирано с висок професионализъм от неговия създател известния журналист Емил Рафаилов, то има ясната цел да внася повече медицинска грамотност и култура сред населението.

Днешният формат на портала позволява не само представянето на най-съвременните методи за диагностика и лечение на социално значимите заболявания, но и реализацията на обратната връзка между пациент и лекар. По-високата медицинска грамотност на населението е важна основа както за профилактиката, така и за ранната диагностика.

Интелигентно и компетентно повече от 20 години Емил Рафаилов успява не само да ангажира авторитетите, но и да подържа интереса на широката публика по различни, прецизно подбрани теми.

Оформлението и съдържанието на платформата напълно отговаря на мотото „Изкуството да бъдеш полезен“, посочва и най-прекия път на пациента към специалиста, който ще му бъде полезен.