25 години "Термометър"

„Изкуството“ да бъдеш полезен!

проф. Панайот КуртевТермометър“ има 25 годишна история. Над 4000 часа в националния ефир – радио „Витоша“, „Експрес“, телевизия „Евроком“до 2014г.. Преди 10 години бях поканен да участвам , тогава в телевизия  „ Евроком „ в сферата на различни онкологични  тематики.  Продължавам и досега вече в интернет медията „Termometar.net”. Предаването  е изключително специализирано като обхваща артериална хипертония, мозъчно-съдовата болест, диабет, инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност, безплодието, остеопорозата, съдовата патология, заболявания на очите и много други. Различните медицински тематики се представят от водещи специалисти в страната, които определят стратегията в лечението на тези заболявания. Няма друго предаване в страната на медицинска тематика , което да е събрало цвета на българската медицина с такава  високата компетентност при провеждането на дискусиите. Благодарение на г-н Емил Рафаилов , който е известен журналист с над 35 годишен стаж , тематиките са подбрани с голяма прецизност , като засягат тригер зони на българската медицина. Дискутират се болезнени проблеми, поднесени в разбираема форма. Така представената информация достига до всички нас. Най-същественото  е ,  че тя е сигурна , достоверна, защото зад нея застават хора, които са водещи в съответните области. Г-н Е. Рафаилов напълно оправдава мотото „изкуството“ да бъдеш полезен“.                                                                     Исках да споделя моето виждане с всички участници в това предаване, специалисти и читатели на „Termometar.net”.  По този начин изразявам моята признателност към създателя на „ Термометър“, в чието лице българската журналистика трябва да се гордее. Малко са хората в нашето общество, създаващи ключови предавания, определящи посоките на развитие в определени области.  Такова предаване е „ Термометър“ , което може да бъде квалифицирано накратко – реализъм, интелигентност и  компетентност.

                                            проф. Панайот Куртев