Онкология

Какво е химиотерапия?

проф. Панайот КуртевХимиотерапията е метод на лечение, използващ медикаменти (химиотерапевтици), които унищожават раковите клетки чрез прекъсване на процеса на развитието и деленето им. Тя въздейства на раковите клетки в много по-голяма степен и много по-бързо, отколкото на здравите.

Химиотерапевтиците са много мощни лекарства, които увреждат бързоделящи се клетки, каквито са не само раковите, но и някои здрави клетки в организма. Това е причина за появата на страничните ефекти от химиотерапията.

Химиотерапията може да бъде разделена на различни групи, в зависимост от използваните препарати, от целта на лечението, от начина на въвеждане на лекарството в организма:

 • Монохимиотерапия – лечение с един химиотерапевтик; полихимиотерапия – лечение в комбинация с повече от един химиотерапевтик;
 • Адювантна химиотерапия – извършва се след операция или лъчелечение; неоадювантна химиотерапия – извършва се преди операция или лъчелечение;
 • Лечебна химиотерапия – с цел постигане на пълна ремисия (пълно излекуване на рака); Палиативна химиотерапия – с цел облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот на пациента;
 • Поддържаща химиотерапия – основната й цел е да се продължи получената частична или пълна ремисия;
 • Локална (местна) или интракавитарна (вътрекухинна) химиотерапия – например инжектиране на химиотерапевтици директно в пикочния мехур.
 • Как се прилага химиотерапията?
 • Интравенозна химиотерапия. Голяма част от химиотерапевтиците се инжектират венозно. Продължителнстта на курса на лечение може да отнеме от няколко минути до няколко часа.
 • Някои лекарства се приемат в продължение на няколко дни или седмици. Те обикновено се доставят в организма чрез малка помпа, която пациентът носи със себе си. Това се нарича продължителна инфузионна химиотерапия.
 • Перорална химиотерапия.Някои лекарства могат да бъдат приемани през устата, под формата на хапче, капсула или течност. Това означава, че това лекарство може да се приема и вкъщи. Много от таргетните лекарства се доставят в организам по този начин, като някои се приемат ежедневно, а други по схема, например четири седмици прием, последвано от двуседмична почивка.
 • Инжекционна химиотерапия. Химиотерапията може да се приеме чрез инжектиране мускулно или подкожно в ръката, крака или корема
 • Химиотерапия в артерия. Артерията е кръвоносен съд, който транспортира кръв от сърцето до други части на тялото. Понякога химиотерапията се инжектира в артерия, която води директно към областта на тумора. Това се нарича интраартериална химиотерапия.
 • Химиотерапия в перитонеума или корема. Химиотерапевтиците трябва да бъдат поставени директно в корема. Този вид терапия се прави при рак, който засяга и перитонеума. Перитонеумът е вътрешната повърхност на корема, покрива червата, черния дроб и стомаха. Един от видовете рак, който често се разпространява (метастазира) в тази област е ракът на яйчниците.

Повечето химиотерапевтици се прилагат през вена и циркулират по цялото тяло. Някои мозъчни тумори и тумори на главата и шията (рак на гърлото например), както и първични и вторични тумори на черния дроб могат да бъдат лекувани по-избирателно. Катетър може да се постави в артерия, кръвоснабдяваща  тумора и през него  се вкарва химиотерапевтика. По този начин се постига относително по- висока доза и по малко странични ефекти. Много от симптомите, свързани с химиотерапия (анемия, отслабване на имунната система, загуба на коса, гадене), могат да бъдат намалени, когато се използва този метод.                                                 Методът е разработен в УСБАЛО и се прилага рутинно  в клиниката по химиотерапия.

                            Автор: проф. Панайот Куртев – онколог