КЛИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ПСА ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА

22

Днес доброкачествената простатна хиперпализя (ДПХ) и простатния карцином са едни от най-често срещаните социално значими заболявания при мъжете над 50 години. Те предизвикват оплаквания от страна на долните пикочни пътища, които в началото си приличат и влияят върху качеството на живота на пациентите.

Клинично значима ДПХ и симптоми на долните пикочни пътища, които се нуждаят от лечение се диагностицират в 40-50% от мъжете над 50 годишна възраст, до 80% – над 60 години и над 90% при тези над 80 години.

Карциномът на простатната жлеза и ДПХ са от групата на заболяванията и състоянията, които изискват ранна диагностика и адекватно лечение, съобразно правилата за добрата медицинска практика.

Простатния специфичен антиген (ПСА) се установява само в серума на мъже, при които е налице простатна тъкан. При нормални физиологични условия много малка част от него попада в общата циркулация на организма. Особено ценен е за ранна диагностика, проследяване на прогресията и мониториране на ефекта от лечението при карцином на простатната жлеза. Американската урологична асоциация, Американското дружество за борба с рака и Американският комитет по радиология препоръчват изследването на ПСА да се извършва в комбинация с ректално туширане за оценка на простатната жлеза при мъже над 50 години.

ПСА е органно специфичен, но не е туморно специфичен. Неговата стойност може да бъде значително над референтните граници в резултат на други заболявания на жлезата – остър простатит, инфаркт или исхемия на простатата, доброкачествена простатна хиперплазия, както и след уретроцистоскопия, биопсия и масаж на простатата. След такива манипулации се препоръчва период от 1-2 седмици преди да се извърши определяне нивото на ПСА.

ПСА не е нито специфичен, нито достатъчно чувствителен, за да бъде идеален критерий за диференциране на доброкачествените от злокачествените заболявания на простатната жлеза. Той трябва да се изследва и интерпретира в комбинация с останалите диагностични методи. Неговите нормални стойности са между 0-4 ng/ml.

Ранна диагностика на простатния карцином

Статистическите данни показват, че простатният аденокарцином е на второ място сред неоплазмите, предизвикващи смърт при мъжете. Затова и интересът към ранното му откриване е оправдан. Клиницистите разчитат на ПСА като маркер с възможности за ранна диагноза на простатния карцином. Той трябва да се диагностицира в стадий, когато може да се лекува оперативно. Да има смисъл от скрийнинговото му изследване. Значителен интерес предизвиква въпросът какво означава лечим простатен карцином?  Каква чувствителност и специфичност трябва да притежава използваният тест, за да бъде полезен ? Определянето на ПСА трябва да се комбинира и с други методи за изследване, защото неговото изолирано определяне може да доведе до поставяне на погрешна диагноза.

Трансректалната ехография е метод на избор за визуализиране на простатната жлеза. Голям брой автори описват простатния аденокарцином като хипоехогенна лезия. През последните години се препоръчва  комбиниране на трансректалната ехография с определяне на ПСА. Ректално туширане и биопсия за ранно откриване на простатния аденокарцином.

При съмнителните пациенти се извършват 12-точкова пункционна биопсия от хипоехогенните зони в простатната жлеза. Простатен карцином се установява при около 40% от изследваните пациенти. Тези резултати дават възможност да се определи чувствителността, специфичността, положителната и негативната прогностична стойност и фалшиво позитивните и негативни възможности при изследване на ПСА.

Трябва да отбележим, че негативните резултати от направената биопсия не елиминират възможността за наличие на простатен карцином. Сравнително високите стойности на ПСА (над 10,0 ng/ml) в значителна степен предполагат наличие на малигнено заболяване. От друга страна, тези стойности не могат да бъдат определящи за извършване на биопсия.

През годините бяха разработени допълнителни критерии за подобряване ефективността на ПСА като туморен маркер. Те включват плътност на ПСА. Плътност на ПСА от транзиторната зона на простатата. Ниво на свободния ПСА в серума. Възрастово специфичен ПСА (зависимост между ПСА и възрастта на пациента). Скорост на нарастване на ПСА (промяна на ПСА за определено време). Последното изследване изисква динамично проследяване.

Заключение и препоръки

  1. Въвеждането на ПСА като туморен маркер и използването му за скрийнингово изследване при мъжете е значителен принос в урогичната практика.
  2. ПСА в комбинация с трансректалното ултразвуково изследване на простатната жлеза е особено ценен за определяне на обема на простатата, съмнителния участък и хистологичната степен на диференциация преди започване на лечението.
  3. Значението на ПСА за установяване на наличен карцином на простатата след радикална простатектомия е доказано и добре известно.
  4. Изследването на ПСА в комбинация с имунохистохимичните техники за ранно откриване на простатния карцином. Мониториране на пациентите след радикално лечение е доказана и широко използвана практика в урологията.
  5. Днес е задължително при всички мъже над 50 години един път годишно да се изследва ПСА. Да бъдат консултирани с уролог и туширана простатната жлеза с оглед ранната диагностика на простатния карцином и ДПХ.                                                                     Коментар на проф. Димитър Младенов – уролог