Коварството на захарния диабет

65

  доц. Лъчезар Б. Лозанов има 27 г. трудов стаж като лекар.  Специалности по ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести, както и здравен мениджмънт. От 2006 г. е началник на отделение по ендокринология в Acibadem City Clinic, МБАЛ Токуда болница.                              Има сертификати за ехография на щитовидна жлеза и остеодензитометрия.                                                                                             Научните интереси са с акцент заболяванията на щитовидната жлеза, захарния диабет и метаболитния синдром. През 2016 г. придобива научната и преподавателска степен „Доктор по медицина“.

Захарният диабет е един от най-важните проблеми за общественото здраве. Същевременно около 2/3 от пациентите не могат да постигнат траен добър контрол на  кръвната захар. Диабетът стана често заболяване сред все по-млади хора, което е изключително тревожен факт. В България честотата на захарния диабет е около 8,5-9% от населението, като още около 4% остават с недиагностицирана повишена кръвна захар, това са хора с неразпознат диабет или преддиабет. Това дава основание да се се поставят редица въпроси и анализира внимателно „коварството“ на захарния диабет, както и да се търсят нови решения и стратегии в борбата с пандемията от висока кръвна захар.

Диабетът е четвъртата причина за смъртност в повечето развити страни. Усложненията от диабет, като коронарна артериална болест и периферни съдови заболявания (в 75%), инсулт, диабетна невропатия (в 70%), ампутации на крайници, бъбречна недостатъчност и слепота водят до нарастваща инвалидност, намалена продължителност на живота и огромни здравни разходи за обществотото. Особено притеснителен факт е, че 1 от 6 живородени деца са засегнати от висока кръвна захар по време на бременността на майката. Повишената кръвна захар се регистрира при 15.8% от бременните жени, като в 8% се касае за гестационен диабет.

Според последни данни, диабетът по света е причинил 4.2 милиона смъртни случая през 2019 г. Поради тежестта на заболяването разходите за лечение на пациентите са около  10% от общата сума, похарчена за здравеопазване. Същевременно се очаква през следващите 25 години броят на диабетиците на нарасне с 50%.

„Коварството“ на захарният диабет се изразява и от факта, че началото му е незабелязано, „подмолно“, обичайно години преди да бъде диагностициран. Появата и прогресията му е многофакторен процес, в който са включени редица патофизиологични механизми. Успоредно с тях още в стадия на нарушен глюкозен толеранс (преддиабет) започва прогресивно намаляване на инсулиновата секреция. Всичко това обуславя неизявено в началото увеличаване както на кръвната захар на гладно, така и тази след нахранване. При диагностицирането на диабета е установено, че 50% от инсулиновата секреция вече липсва. Това обуславя трудностите в овладяване на кръвната захар и предизвикателствата в избора на лечение  при някои от новодиагностицираните пациенти.

Развитието на микро и макроваскуларните усложнения започва още преди поставяне на диагнозата захарен диабет. Сърдечно-съдовите заболявания причиняват между 50% и 80% от смъртните случаи при хора с диабет. Диабетната невропатия е може би най-честото усложнение. Диабетната ретинопатия е водеща причина за слепота и зрителни увреждания.  След 15 годишен диабет приблизително 2% от хората ослепяват, докато около 10% развиват тежки зрителни нарушения. Диабетът е сред водещите причини за бъбречна недостатъчност и нужда от хемодиализно лечение. Диабетно заболяване на стъпалата, дължащо се на промени в кръвоносните съдове и нервите, често води до язва и последваща ампутация на крайник. 

Липсата на достатъчно движение, непълноценното хранене и последващото затлъствяване са други фактори, водещи до изявата на захарен диабет при съвременния човек, както и до влошаване на контрола на кръвната захар при диабетиците.

Затова целта  при лечението на захарен диабет е не само да се достигне добър гликемичен контрол, а и да се забави настъпването и прогресията на усложненията. Захарният диабет е модел за бързо прогресираща атеросклеротична сърдечно-съдова болест. Напредъкът в лечението на захарния диабет включва необходимост от ранно и агресивно управление на кръвната захар, наднорменото тегло и затлъстяването, нарушенията в липидния профил, пикочната киселина, артериалната хипертония и разбира се адекватен диетичен режим. Но това не винаги е възможно, поради редица проблеми, свързани с ненавременна диагноза, намален достъп до лекарските кабинети и до най-съвременните терапии поради някои от изискванията на здравната система, липса на обучение, неадекватна оценка на здравословното състояние и нестриктно спазване на предписаното лечение.

В епидемиологичната обстановка на КОВИД-19 през последната година възникнаха и допълнителни проблеми, свързани с изолацията. Психичното здраве на някои хора се влоши, увеличи се честотата на депресивните състояния. По природа сме общителни същества, поради което дистанцирането може да има пагубни ефекти. Всички трябва да сме наясно с това и да се стремим да общуваме по между си по възможно най-добрия и най-правилния начин.

Влошаване на гликемичния контрол и прогресия на усложненията, съответно повишение на смъртността не бива да бъдат допускани в условия на добре изградена доболнична и болнична помощ за тези пациенти и наличие на най-съвременните медикаменти за лечение на диабет в нашата страна.

Необходими са кампании за насочване на вниманието към въпроси от първостепенно значение за диабетно болните, медицинските грижи за тях, профилактиката, обучението и лечението им, с което да се постави захарния диабет в центъра на общественото и политическото внимание. Превенцията, ранната диагностика, отстраняването на рисковите фактори и активен контрол на настъпилите усложнения са от ключово значение!….

Защото захарният диабет може да се дефинира като „коварно заболяване“, водещо до значителни усложнения, свързани с инвалидизация, нарушено качество на живот на пациентите и техните семейства и повишена смъртност. И въпреки всичко, с помощта на добре обучени медицински екипи и добри лекарски практики захарният диабет може да бъде контролиран и успешно лекуван!                                                                                                                                   Коментар на доц. Лъчезар Лозанов