Коронарно стентиране – кога и защо?

70

Уважаеми читатели, пиша с чувство на тревога и възмущение по повод неща, случващи се в нашето съвремие и будещи недоумение, заблуда и необосновани рискове за българските пациенти. Наскоро бе стартирана медийна кампания, целяща заклеймяване на медици-мошеници, увреждащи здравето на хората и безпощадно източващи здравната каса. Става дума за поставянето на коронарни стентове на пациенти с налична атеросклеротична коронарна болест на сърцето.

Нека внесем малко яснота по въпроса:

  1. Коронарното стентиране е сериозно достижение на съвременната кардиология. То е въведено в нашата страна в началото на века и благодарение на него бяха спасени много човешки животи, болестността и смъртността от коронарна болест бележи трайна тенденция за намаление, както е навсякъде по света.
  2. В България има 50 сертифицирани лаборатории за извършване на тази дейност, 12 от които са в София. Сертификатите на тези лаборатории са под строг контрол и периодична отчетност пред съответните контролни органи.
  3. Дейността на тези лаборатории се регламентира от следните клинични пътеки:
 # на пътека

 

     Описание

 

 

 

 

 

 

 

години 2018 2019 2020
020.1 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 3 318 3 318 3318
025 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900 900 922
026 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение  

 

3 430 3 430 3430
028 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение  

 

4 540 4 540 4540

 

От показаното на таблицата се вижда, че най-скъпо платената от касата клинична пътека е №28, която е процедура по спешност, животоспасяваща, пряко зависеща от времето и изискваща перфектна организация. И друг път сме говорили за това , че миокардният инфаркт с   ST- елевация е състояние на пълно, остро запушване на голям коронарен съд. По протокол времето за отпушване на такъв съд от диагноза до стент е 90 минути. Или „времето е сърдечен мускул“. От таблицата се вижда, че дори тази клинична пътека не се заплаща в размер на 5000 лв, както „ан гро“ твърдят някои разследващи журналисти!…

  1. Преценката за стентиране се извършва на базата на находката от коронарната ангиография (коронарография) съобразно с настоящите световни препоръки и експертизата на интервенционалния кардиолог. За яснота трябва да спомена, че терминът инвазивно изследване означава самата коронарография, която се изплаща по пътека № 25. Терминът интервенционално лечение включва всички видове коронарно стентиране , независимо от вида и броя на имплантираните стентове. Когато се касае за по-малки коронарни съдове, лечението може да включва само балонна дилатация, без стентиране.
  2. Искам изрично да подчертая, че пациентите не дължат доплащане по тези клинични пътеки. Ако по изключение се налага да се имплантира особен вид стент, не плащаем по здравна каса, както и допълнително заплащане за избор на екип, пациентът трябва да бъде информирано съгласен. Правя тези разяснения за да разсея възникналите след медийната кампания съмнения и изблици на недоверие към българската интервенционална кардиология въобще. Стига се до там пациенти със строги индикации за коронарно стентиране да отказват процедурата, осъзнавайки на какъв риск се излагат, поради липса на доверие в системата. Това е огромна вреда за здравето на хората, нанесена от тази непрофесионална и , бих казал, злонамерена медийна кампания. След „журналистическите разследвания“ в Пазарджик, Пловдив и Хасково у непредубедените зрители се създаде впечатлението, че са жертва на крупна корупционна схема и неетична лекарска практика
  3. Освен всичко друго в тези „разследвания“ се спекулираше с мнението на видни експерти като проф. Генчо Начев и проф. Иво Петров. Техните думи бяха извадени от контекста и от тях се изискваше да нарекат колегите си мошеници. Тук е момента да отбележа, че наистина имплантирането на стент на абсолютно здрави и с гладки вътрешни стени коронарни съдове би могло да бъде вредно за пациента! В случая едва ли се касае за такива решения. Само наистина некомпетентен или недобросъвестен интервенционален кардиолог би направил съзнателно такава процедура. Най-общо , стеснения на големи коронарни съдове под 50% не подлежат на стентиране. Аз лично не бих нарекъл грешка стентирането на голям коронарен съд със стеснение 48% при пациент с висок сърдечно-съдов риск и чести хоспитализации за остър коронарен синдром. От практиката е известно, че по-малките стенози са по-нестабилни и по-често руптурират, водейки до фатални запушвания. В крайна сметка решението за стентиране е експертно, особено в условия на спешност.
  4. Най-лошото е, че у хората се създаде недоверие и лошо отношение към кардиологичната гилдия въобще. Аз имам честта да познавам лично повечето от интервенционалните кардиолози в България. Повечето са достойни хора с висок човешки и медицински морал. Тяхната експертиза не подлежи на съмнение. Що се касае до колеги, излъгали многократно доверието на пациентите и гилдията, те трябва да платят цената за престъпленията, ако е доказано, че са ги извършили!

                          Коментар на доц.Пламен Петровски – кардиолог