Кривогледство

113

д-р Владимир Петков: „Последиците от кривогледството могат да бъдат сериозни“.

Какво представлява кривогледството и кои могат да бъдат последиците от него?

Очната ябълка представлява свободно окачен сфероид, който извършва движения благодарение на 6 очедвигателни мускула- 4 прави и 2 коси. Страбизмът или кривогледството представлява заболяване, при което се наблюдава видимо отклонение на едната очна ябълка, при което зрителните оси не се пресичат върху общата фиксационна точка, а сключват ъгъл, наречен „ъгъл на кривене”. При това състояние образът на наблюдавания предмет попада върху некореспондиращи точки от ретините на двете очи. Това води до функционално разтройство на зрителния апарат с моторни и сензорни смущения.

Последиците от кривогледството могат да бъдат сериозни. То може да причини трайно намаление на зрението на едното око. Липсата на двуочно зрение може да ограничи бъдещите насоки за професионално развитие, а козметичният проблем силно влияе на психиката на децата.

Втори момент в разговора – възраст и кривогледство? Факторът- наследственост?!…

Основно делим страбизма на две големи групи: конкомитентен (съдружно кривогледство) и инкомитентен страбизъм (паралитично кривогледство). Паралитичният страбизъм възникава внезапно и е характерен за по-зрялата възраст, по-рядко се среща след родови травми. Тази група страбизми се дължат на пареза на нервите, инервиращи очедвигателните мускули на очите. Получават се в следствие на възпалителни, исхемични, хеморагични, туморни, невродегенеративни, травматични заболявания на мозъка.

Конкомитентният страбизъм от своя страна е относително често срещано състояние в детска възраст. Наслествеността е сред основните предразполагащи обстоятелства, обсъждани  за появата на съдружното кривогледството. Много по-висока е честота на поява на този тип страбизъм в семейства с членове с доказано вече такова състояние.

Допълнителни фактори в развитието на страбизма при децата са рефракционни аномалии и органични очни проблеми. От рефракционните причини за кривогледство в детска възраст най-често е некоригираното далекогледство и голямата разлика в диоптрите на двете очи. Органичните очни причини за кривогледство са състояния, водещи до намаление на зрението като мътнини в роговицата, конгенитална катаракта или пък промени в орбитите, очедвигателните мускули и лигаменти.

Какъв подход налага диагностиката на страбизма /кривогледството/?

Диагностиката на страбизма изисква задълбочено и последователно изследване на зрителния статус. Както при повечето заболявания се започва с щателна анамнеза. Разпитват се родителите за давността на проблема, постоянно ли го наблюдават или от време на време. Важно е как е преминала бременността и раждането, фамилната анамнеза. Често родителите свързват появата на изкривяването на очите със стресов момент или фебрилно състояние, които обаче са само отключващ фактор, а не причина.

Децата обикновено нямат оплаквания от двоен образ, тъй като в ранна възраст некачественият образ от едното око бързо се потиска. В повечето случаи не се наблюдава компенсаторно положение на главата или ограничени движения на очите.

В началото страбизмът може да се проявява периодично, а в последствие да стане постоянен. Може да се отклонява само едното око, а може и детето да фиксира ту с едното, ту с другото око или т.нар алтерниращ страбизъм. Може и да се наблюдава различна посока на отклонение на окото- навътре (конвергентен страбизъм), навън(дивергентен страбизъм) или  вертикални отклонения. Най-чест в детска възраст е конвергентният страбизъм или езотропията, като в по-големия процент от случаите се свързва с некоригирана хиперметропия заради нарушеното отношение акомодация-конвергенция. Дивергентните страбизми при децата пък по-често се свързват с късогледство.

 Как ще коментирате факта, че лечението е строго индивидуално при всяко дете?

Всеки пациент, независимо малък или голям, носи свои лични и клинични особености. Децата изискват доста креативност и внимание при диагностичния и лечебен подход.  Терапевтичният процес в повечето случаи отнема години и това изисква доверие и усилия и от децата, и от лекаря, и от родителите. Първата задача при повечето малчугани с кривогледство е корекция на рефракционното отклонение. При едностранен или монолатерален страбизъм голям процент от децата развиват амблиопия или „мързеливо око”. Това е състояние, при което видимо здраво око е с ниско зрение и в началото е обратимо. При наличие на амблиопия се провежда лечение, което цели трениране на мързеливото око чрез закриване или пенализация (замъгляване на зрението с капки) на по-силното око. Ако проведеното консервативно лечение не даде резултат се пристъпва към оперативно лечение.  В най-общи линии то се състои в преместване и скъсяване на определени очедвигателни мускули в зависимост пак от конкретния случай.

Последен въпрос – от какво зависи и с какъв успех се коригира кривогледството?

Успехът се определя от навременното откриване на проблема или предпоставките за развитието му. При паралитичното кривогледство, което се среща по-често при възрастни, е важно правилното лечение на основното заболяване, довело до парезата, като то обикновено е хронично страдание. Децата пък, особено фамилно обременените, трябва редовно да посещават профилактични прегледи. При вече установен проблем от изключителна важност са адекватните терапевтични мерки и упоритостта на родителите и децата и, за щастие, резултатите в повечето случаи са добри.

Разговора води: Емил Рафаилов