Къде трябва да се лекуват онкологичните заболявания?

73

Ракът е широко разпространено социално значимо заболяване, което поставя сериозни проблеми  в областта  на профилактиката, диагнозата и лечението.

Онкологичната диагноза е тежък удар за пациента , която изцяло променя за секунди цялото му възприятие и философия за живота. В миналото диагнозата рак беше равносилно за летален изход.  С развитието на медицината, новите технологии в биологията , физиката , компютризацията на диагностиката , съвременното виждане за развитието на туморния процес    доведе до успех в редица онкологични заболявания. Разбира се основен фактор за успешното лечение е ранната диагноза на раковото заболяване. Като пример мога да дам лечението на рака на дебелото черво и ректума. Най общо казано развитието на процеса започва от лигавицата на червото под формата на развитието на полипи – аденоматизни, вилозни и др. , след което настъпва дисплазия на полипите т.е започва развитето на туморния процес, рак, метастазиране. Отстраняването на полипите води до профилактиране на туморния процес т.е спиране на целия туморен процес и оздравяване. За да се открие раковото заболяване в неговия ранен стадий трябвало да се мисли за него. Кой лекар има най-добра  практична насоченост, ако не онколога.

Проблемът  с късно поставената диагноза има две страни:

Страх от страна на болния. По всякакъв начин той избягва диагнозата да му бъде поставена , даже тогава когато симптомите са в пълно развитие. Голяма част от болните избягват специализираните заведения именно поради тези причини. В последствие много от тях попадат в новосъздадени болници с много добра обстановка и обслужване, но до там . . .

Онкологична некомпетентност на лекаря. Както казах неправилната интерпретация на симптомите води до погрешна диагноза и забавяне на лечението. Целта е да се открие заболяването, когато то е локализирано и в началния му стадий. За да се постигне това е нужно да се  мисли за заболяването от страна на лекаря. Той трябва да е запознат със съответните диагностични тестове.

Ранното откриване, като здравна услуга трябва да бъде доказателствено аргументирано от гледна точка  важността  за националното  здравеопазване, да се направи оценка на тестовете, финансовите разходи, персоналните изисквания, и нивото на здравни услуги в страната. Дори цената на тестовете да бъде ниска , целият процес изисква значителни разходи и пренасочване на финансови ресурси от други клонове на здравеопазването.

Лечението на онколотичните заболявания е комплексно, което включва хирургия, химиотерапия,  лъчетерапия , имунотерапия, както и допълнителни процедури като психотерапия и рехабилитация. УСБАЛО по онкология е създадена през 1958 г. Тя е специализирана болница за лечение на онкологични заболявания  с най-голям опит в страната, както и в сравнение с някои съседни за България страни. Оборудвана  е с най-съвременна техника за диагноза и лечение, като екипите,  които работят с тази техника са високо специализирани с многогодишен  опит и принос в лечението на онкологичните заболявания. Тук се разработват водещи методи за лечение на онкологичните страдания, след което те се внедряват в страната. Предлагат се нови комбинирани методи за лечение,  доказали своята ефективност.

Онкологичните заболявания се лекуват в онкологични центрове. Водещ в тази насока е Университетската Специализирана Болница за Лечение на Онкологични Заболявания. Правилното лечение определя и добрата прогноза на заболяването.

                                                                 Автор: проф.  Панайот  Куртев – онколог