Лечение на уролитиазата

35

Отворено оперативно лечение                                                                       Отвореното оперативно отстраняване на конкрементите от отделителната система при уролитиаза е симптоматично лечение. При неговото извършване обаче има възможност да се направят корекции на механичните причини, довели до нарушения в дренажа и образуване на конкременти. Най-често това са вродени заболявания на отделителната система – стеснения на уретера, добавъчни съдове и други. Оперативното поведение в тези случаи се определя от общото състояние на пациента, големината на конкремента, неговата локализация ( едностранно или двустранно), химически състав, бързината на нарастването му, рецидивиране, наличието на придружаваща инфекция, функционалното състояние на бъбреците и други фактори.                                 Показания за оперативно лечение                                                                         Силни болки, нарушаващи нормалния ритъм на живот на пациента.                     Продължителни и често повтарящи се макроскопски хематурии.                             Трудно лечима хронична инфекция на пикочните пътища.                                        Тежки изменения в отделителната система (хидронефроза и хидроуретер).                 Тежка инфекция на бъбрека, водеща до тежко септично състояние.                          Днес непрекъснато се стесняват индикациите за отворено оперативно лечение на уролитиазата. То се прилага най-често при размери на камъка над 2,5-3 см., наличие на вродени аномалии, хидронефроза, пионефроза и други. Във всички случаи се прави опит за извършване на органосъхраняваща бъбрека и уретера операция. Следоперативни усложнения                                                                                     При операциите върху бъбрека и уретера по повод на уролитиаза е възможно развитието на ранни и късни следоперативни усложнения.                     Кръвотечението може да бъде ранно и късно. То се наблюдава обикновено след нефректомия и по-рядко след пиелолитотомия по повод на големи отливъчни или кораловидни конкременти.                                                                                  Уринните фистули се образуват рядко, когато отделянето на урината продължи 15-20 дни след операцията.                                                                                  Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни (ЕЛПК)                        Лечението на конкременти в бъбрека и уретера с апарата за екстракорпорална литотрипсия е едно от най-големите постижения в урологичната практика. Неговото приложение отваря нова страница в лечението на уролитиазата. Камъните се раздробяват от ударните вълни, които преминават през меките тъкани на тялото, след което малките песъчинки се елиминират навън през пикочните пътища. Днес ЕЛПК е възприета като безвреден и ефективен метод за лечение, който в голяма степен замества редица класически оперативни интервенции за лечение на уролитиазата.         В България ЕЛПК е въведена за първи път на 3 април 1986 г. в Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска” при Медицински университет, София.                        Перкутанна литолапаксия                                                                        Конкрементите в бъбрека могат да се елиминират и чрез перкутанна литолапаксия. Това става чрез специална апаратура и инструментариум. В зависимост от формата и големината на конкремента манипулацията може да се направи на един или два етапа. Тя е по-малко инвазивна процедура. Пациентът се хоспитализира за кратко време.  Трансуретрална лазерна уретеролитотрипсия                                                        При тази манипулация с помощта на уретероскоп се прониква до конкремента в уретера. В зависимост от неговата локализация той се раздробява на песъчинки на място и се евакуира навън под контрол на зрението. Усложненията са редки, незначителни и лесно отзвучават.                                                                    Лапароскопска ендопиело- уретеролитотомия                                                      Това е съвременен ендоскопски метод за лечение на уролитиазата. При тази операция се прониква в ретроперитонеалното пространство през няколко отвора. Тя се извършва под контрол на зрението и се следи на монитор. След екстрахирането на конкремента от легенчето или уретера той се изважда навън. Показанията за лапароскопската ендопиелолитотомия непрекъснато се разширяват. Следоперативният престой е няколко дни. Усложненията са редки.                                                                         Диспансерно наблюдение                                                                                      Пациентите с уролитиаза трябва да се диспансеризират, поради характера на протичане на заболяването и честия брой рецидиви.                                                                          Те се завеждат на диспансерен отчет в болницата, където са оперирани и лекарите най – добре познават тяхното състояние. Диспансерното наблюдение се осъществява и от личния лекар на пациента, като периодично се правят изследвания и консултации с уролог.

                                               Коментар на проф. Димитър Младенов – уролог

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!