25 години "Термометър"

Медицинска култура и грамотност

Фактът, че вече 25 години в информационната среда съществува  „Термометър” е доказателство, според мен, за достойнствата и значимостта на информацията, която поднася и нейното значение за повишаване на здравната култура на населението. Благодарение на създателя на „Термометър”  и негов неизменен водещ известният журналист Емил Рафаилов, това предаване , първо по рода си у нас, се превърна във важен рупор на здравни знания. Поднесени на достъпен, но и професионално издържан начин те допринасят за изграждане на съвременна здравна култура, запознава слушатели и зрители с най- широко разпространените  социално значими заболявания, начините за тяхната диагноза, лечение и особено профилактика. Много полезна форма на предаването, и  в реализацията на неговия сайт, е разделът „Въпроси и отговори” , с който се дава възможност на аудиторията да получи конкретна информация по отношение на лични здравни проблеми. За да се осъществи всичко това разбира се, от водещо значение е участието в „Термометър”- радиата „Витоша“и „Експрес“и телевизия „Евроком“ – на изтъкнати медицински специалисти ползващи се с голям авторитет в страната ни, които предлагат на слушатели и зрители най-компетентна и съвременна информация.   Специално бих искал да отбележа приноса на водещия Емил Рафаилов в това отношение, който винаги е много добре подготвен по дискутирания здравен проблем и допринася пълноценно за неговото изясняване. От личен опит мога да потвърдя казаното, тъй като съм имал удоволствието да участвам няколкократно в предаването и с материали в неговия сайт и съм се убедил за големият интерес, с който аудиторията го приема и активно участва в него.

Честит 25 годишен юбилей !

                                                     Академик д-р Богдан Петрунов