Намалено зрение

288
д-р Андрей Андреев
доц. Андрей Андреев

доц.Андрей Андреев: „Основните симптоми, с които пациентите идват при нас са замъгляване на зрението на едното око…“

Кои са най-честите причини за намаленото зрение?

 От петте човешки сетива очите ни са отговорни за над 80% от възприетата информация от заобикалящия ни свят. Това превръща проблемите на слабото зрение във водещи причини за инвалидизация и затруднения в ежедневието. Световната здравна организация дефинира като слабо зрение зрителна острота под 0.3 или 30%. Водещите ненаследствени заболявания, причиняващи обратимо или необратимо намаление на зрението са катарактата или вътрешното перде, макулната дегенерация, свързана с възрастта, глаукомата, очния травматизъм и др.  Съвременното ежедневие, стрес, диета, увеличаването на продължителността на живота и честотата на диабетно болните доведе до зачестяването на съдовите заболявания на ретината- венозни и артериални оклузии, диабетната ретинопатия и др.

Продължаваме разсъжденията – кои могат да бъдат причините за венозните оклузии на ретината?

Оклузията на централната ретинална вена е състояние, при което основната вена, която отвежда кръвта от ретината или нейн клон биват частично или напълно запушени. Причините за венозните оклузии на ретината се свързват с промени в съдовия ендотел, забавен кръвен ток, повишен вискозитет на кръвта и нарушена фибринолиза. Най-честата локализация на стволовата оклузия е в областта на ламина криброза. При клоновите оклузии обикновено настъпва на мястото на прекръстосване на артериален и венозен съд.

Характерните симптоми…

Основните симптоми, с които пациентите идват при нас са замъгляване на зрението на едното око, изкривяване на образите и правите линии, усещане за сянка и размазване в периферното зрение. Често пациентите съобщават и за плуващи мътнини. Обикновено рязкото начало и по-сериозното намаляване на зрението са характерни за стволово засягане и постепенни и по-леки при клонова тромбоза.

Защо възрастта е основен рисков фактор?

Над 50% от случаите са при пациенти над 50 г. Причината за това е патогенетичния механизъм на заболяването и основната роля на атеросклерозата, която е характерна за по-късна възраст. Другата причина е хипертонията. Различна степен на артериална хипертония е налична при 2/3 от пациентите над 50-годишна възраст. Хиперлипидемията е при повече от 1/3 от пациентите. Често съпътстващо заболяване е диабетът. Глаукомата и очната хипертенсия се асоциират с висок риск от централна и клонова оклузия на централната ретинална вена. При млади жени пероралните контрацептиви са най-честата асоциация и обикновено препоръчваме прекратяване на приема след подобен съдов инцидент. Последно, но не на последно място ще споменем тютюнопушенето като важен рисков фактор.

Как се поставя екзактната диагноза?

Диагнозата се поставя след обстоен офталмологичен преглед с разширяване на зениците и оглед на очните дъна. При офталмоскопия на пациенти със стволова оклузия се наблюдават четири класически симптома: разширяване и нагъване на венозните съдове, оток на папилата и ретината, перести ретинни кръвоизливи и влажни ексудати.  Открива се и оток в макулата. При част от болните се установяват и разнокалибрени кръвоизливи в или под стъкловидното тяло. При клонова оклузия се наблюдава същата картина на очното дъно, но находката е само в сектора на засегнатия венозен съд. Папилата на зрителния нерв не е оточна и макулата обикновено е по-слабо засегната, което обяснява и по-лекото понижение на зрението в тези случаи.

За доизясняване и проследяване на състоянието офталмологът ще назначи допълнителни изследвания, които включват  флуоресцеинова ангиография, оптична кохерентна томография, лабораторни тестове и консултация с други специалисти- кардиолог, ревматолог и т.н

Кой тип лечение дава най-добри резултати и каква е неговата продължителност?

Лечението е индивидуализирано спрямо конкретния случай, придружаващите заболявания и етиологията на заболяването. Прилагат се антикоагуланти, антиагреганти и съдоразширяващи средства. За предотвратяване на неоваскуларната пролиферация и отока на макулата и ретината се прилагат интравитрелни инжекции с инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор с различен режим на прилагане и лазеркоагуалация на исхемичните сектори. Болните с ретинална венозна оклузия подлежат на редовно проследяване на състоянието и очното налягане поради риск от сериозни вторични усложнения като вторична неоваскуларна глаукома, вторични фибротични изменения в ретината и др.

Разговора води: Емил Рафаилов