Нарушения на съня -I -ва част

58

проф.Масларов – невролог: „Около 90% от страдащите от депресия, имат проблеми със съня“.

 На какво най-често се дължат нарушенията на съня?

Съобразно типа нервна система и начина на живот, се описват два типа хора – „сови” и „чучулиги”. Совите заспиват късно и се събуждат късно и трудно, докато чучулигите заспиват рано и стават лесно и рано сутрин. В различните възрасти тези характеристики се променят.

Нарушенията на съня и бодърстването се чест спътник на съвременния човек. Причините за това могат да бъдат от най-различно естество. Най-общо могат да бъдат разделени на екзогенни и ендогенни. Според международната класификация, заболяванията на съня се разделят на следните групи:

  • хиперсомнии – повишена сънливост;
  • инсомнии – нарушено заспиване и поддържане на съня;
  • парасомнии – феномени, които настъпват по време на сън;
  • нарушения на съня, свързани с вътрешни или психиатрични заболявания;
  • нарушения на циркадния ритъм.

Нарушенията на ритъма сън/бодърстване могат да бъдат също първични или предизвикани. В последните години се описа т. нар. Jet Lag синдром, при пътуване със самолет през много часови пояси. Характерно е това, че бързата смяна на времевите зони се понася по-леко при пътуване на запад, отколкото на изток. Проявява се с уморяемост, раздразнителност, сънливост, намалена работоспособност. Необходими са няколко дни за възстановяване на нормалния ритъм на съня и бодърстването. Работата на смени и даването на нощни дежурства също води до нарушения на циркадния ритъм.

Кои са проявите на сънната апнея? Как се диагностицира? Какво трябва да бъде следващото поведение?

Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-честото нарушение, което е свързано с нарушение на дишането по време на сън. Засяга два пъти по-често мъжкия пол. Характеризира се с повтарящи се епизоди на дихателни паузи, които продължават повече от 10 секунди. Тези апноични паузи могат да бъдат повече от 20-30 на час, придружават се от хъркане и водят до нарушаване на цикъла на съня, и повишена дневна сънливост. Последната от своя страна причинява нарушена концентрация и работоспособност, намалено внимание, свързана е с рискове от инциденти при работа с машини или шофиране. Нерядко в хода на изследване на пациентите се установяват и различни сърдечно-съдови усложнения.

Централната сънна апнея се проявява с дихателни паузи, при които липсва дихателно усилие. Проявява се при различни заболявания на ЦНС със стволова увреда или нарушена чувствителност на централните хеморецептори.

Диагнозата се поставя с полисомнография, а лечението се провежда с нощна кислородотерапия със специален апарат (СРАР) и предприемане на общи мерки, които включват: редукция на телесното тегло, ограничаване приема на алкохол, сън в странично положение на тялото и др.

Основният метод за изследване на съня се нарича полисомнография. Полисомнографията е комбинирано изследване, което включва задължително – електроенцефалография, електроокулография и електромиография, и незадължително – ЕКГ, дихателни параметри, двигателна дейност и др. Използват се също  респираторна полиграфия, видеография, тестове за определяне на латенцията на заспиване, фармакологични тестове и др.

Защо нарколепсията е едно от най-опасните нарушения на съня?

Нарколепсията представлява тежка дезорганизация на съня и бодърстването, която се проявява с чести дневни заспивания, които могат да бъдат причина за инциденти напр. при шофиране. Среща се два пъти по-често при мъже в зряла възраст.

Катаплексията представлява внезапна частична загуба на тонус в коленете, ръцете, врата или мимиката, при запазено съзнание.

При преход от будност към сън и обратно, могат да се наблюдават епизоди на пълна парализа на напречнонабраздената мускулатура (сънна парализа) или проява на заплашителни халюцинации.

Синдромът на неспокойните крака (RLS) и периодичните движения в крайниците (PLMS) са двигателни нарушения, които се проявяват по време на сън. Те не са редки и имат фамилен характер. Синдромът на неспокойните крака се проявява с двустранни усещания в краката, които се преодоляват при смяна на позата при почивка или при заспиване. Често това е причина за затруднено заспиване или периодични нощни пробуждания. Може да се дължи на различни вътрешни или неврологични заболявания. Периодичните движения на крайниците по време на сън се проявяват като неволеви, стереотипни движения на краката по време на лекия сън и могат да доведат до неговото нарушение.

Един уточняващ въпрос – колко часа трябва да продължи нормалният сън при различните възрасти?

Сънят представлява нормално физиологично, обратимо състояние на загуба на перцепция и липса на отговор към околната среда. Сънят заема около една трета от живота на човека, като в различните възрастови групи продължителността му през денонощието е различна. При бебетата и кърмачетата сънят заема 20-22 часа от денонощието. С течение на възрастта продължителността му намалява и при възрастните хора се приема за нормална продължителност на нощния сън 6-7 часа. В последните години излязоха проучвания, които показват, че нощен сън с продължителност по-малко от 6 часа и над 8 часа представляват рискова фактор за мозъчен инсулт.

Разговора води: Емил Рафаилов