Дерматология и венерология

Нитрозамините като карциногени в лекарствата в световен мащаб-част I -ва  

Проф. Чернев, последно време много актуална стана темата  за замърсяването на редица лекарства с карциногенни, мутагенни субстанции. Вие от години се занимавате научно с тази тематика. Бихте ли споделили нещо по- конкретно и ново по темата?

Така е, занимаваме се с тази тематика именно поради факта, че темата е проблемна, обществено и здравно значима. Тя е комплексна и засяга няколко специалности в медицината като онкологията, генетиката, фармакологията, хирургията и дерматологията.

На базата на дългогодишните си проследявания и проведени наши анализи с ретроспективен, но и проспективно- ретроспективен характер, стигнахме до заключенията, че тази контаминация би могла да се окаже и ключова за нарастващата  в световен мащаб честота на рака на кожата, но и на рака като цяло.

Първи сме в света с това си твърдение, което поддържаме като теза категорично и безапелационно.

Но го и доказваме ежедневно на световно ниво, като имаме и сериозно международно признание затова (световни конгреси и публикации). Нарича се още световен здравен принос или български световен здравен принос. Пионери сме в това оношение.

Бихме могли да се чувстваме определено горди в това отношение.

Тендецииите и прогнозите в тази посока (глобална честота на рака) са повече от страховити според анализите на GLOBOCAN: на лице са данни за около 20 милиона нови случаи на рак за 2022 година, а за 2050 година тази прогнозна цифра е според анализите- 35 милиона нови случаи: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38572751/

Отнасят ли се тези данни и към честотата на рака на кожата, проф Чернев?

Тези данни обхващат и кератиноцитните форми на рака на кожата съгласно GLOBOCAN,   но и при меланома тенденцията е аналогична, ако разгледаме честотата му дори откъслечно и във  всяка географска зона или държава.

Заключението на прима виста е , че въпреки напредъка в медицината, милиардите дадени за научния прогрес и превенцията по отношение на слънчевата радиация в контекста на глобализацията като цяло: крайният ефект е минимален, нулев или напълно противоположен на очакваното: базирано на международни данни.

 Бихте ли бил по-конкретен?  

Резултатът на тези вложени стотици милиони до милиарди като разработки е в крайна сметка и на първо място : 1)  увеличената ракова честота  на рака на кожата и на рака като цяло! Не сте ли се замисляли?

А официалната печалба от лечението на предимно този тип заболявания в полза на Биг фарма е в трилиарди:

https://www.statista.com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/#topicOverview

Да сте забелязали някой да коментира това? Цари пълна тишина.

Равносметката е въпрос на гледна точка или призма на пречупване на информацията. Паричните потоци се канализират по пътеки, които гарантират по-голяма възвръщаемост на влога.

Аналогично е и представянето на данните по редица международни и локални конгреси.

Какво по-точно имате предвид за представането на  данните от конгресите, проф Чернев?

На голяма част от тези конгреси се коментира само и основно ʺвеличието на човешката раса и да речем дерматологията от древността та до ден днешенʺ и доброто временно повлияване на сърбежа и зачервяването на кожата при атопичен дерматит и уртикария: особено  след приложението на поредния струващ стотици милиони до милиарди на данъколатеца биологичен препарат.

ʺИ публиката изпада в екстаз и ръкопляска в захлас. Тя не може да спре да пляска до момента, когато в антракта на представлението не започнат да раздават безплатни кебапчета с лук и лютеница, гарнирани с комат хляб. ʺ

Революционните наблюдения и критично мнение рядко биват допускани за дебат и анализ. Причината затова е, че те отварят очите на широката публика, чието внимание би следвало да бъде отвлечено..Просветната дейност не е приветствана, дори погледнато исторически –визирам нашата история 500-600 г назад.

Затова създадохме и БДДХ-българското дружество по дерматологична хирургия/bulsds.com, което тематизира именно тези тежки дилеми и тръси решение. Именно поради този факт светът отразява наличието и на проведените до момента 6 конгреса по темата за иновациите и прогреса в медицината и науката.

Каква според вас е причината за тaзи незаинтересованост и посредственост, проф Чернев ?

Нормално е общото нивото да е посредствено и лесно манипулируемо, защото това е позволено от липсата на възпитание и качества като: критичност, самокритичност , самооценка и собствено мнение. Последните споменати качества са подтискани с десетилетия на национално, но  и интернационално ниво.

Оттук стартирахме и с нашите научни разсъждения преди години- зададохме си въпроса: Кое е общото между нарастващата честота на рака, в частност и тази на рака на кожата, както и  лошата прогноза на определени пациенти  с рак на кожата? Защо дадени пациенти развиват рак на кожата, въпреки че на практика няма нито един единствен патогенетичен фактор, който би могъл да обясни тази наличност? Визирам -нито един познат фактор, според познатите до момента патогентични догми и клишета за патогенетична значимост?  Каква е цената на лечение на авансиралите кожни тумори и кой печели от това? Как възниква раковата клетка? Каква е причината за високия процент на придобитите мутации при рака на кожата и кои са външните фактори, които ги причиняват?

След щателен преглед на всичко налично по света като бази данни, анализи и заключения, бе стигнато до извода, че общото е, че засегнатите пациенти приемат  разнороден тип медикаменти, които обаче се оказват контаминирани с разнороден тип карциногени, така нареченит нитрозамини. А те дават началото на туморната клетка.

Констатацията за контаминацията с карциногени е на FDA, a не наша:

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/updated-information-recommended-acceptable-intake-limits-nitrosamine-drug-substance-related

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-ndma-metformin

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-angiotensin-ii-receptor-blocker-arb-recalls-valsartan-losartan

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/questions-and-answers-ndma-impurities-ranitidine-commonly-known-zantac

Интересното е, че в световен мащаб лично аз не открих нито едно научно проследяване , което да прави връзка между 1) приема на определени лекарствени препарати, 2) контаминацията на тези препарати с нитрозамини (според обявените официално от регулаторите в лицето на  FDA и EMA контаминирани листи и 3) последвалото развитие на рака на кожата или др. форми на рак.

Откъслечни проучвания бяха индикативни , че в определени географски региони и през определени периоди, пациентите, приемали определени медикаменти, са регистрирани и като заболелели и с рак на кожата. Но в световен мащаб това бе интерпретирано като случайна асоциация, без необходимост за допълнителни анализи.

Доскорошното пречупване на представите на широката публика или следящите този сценарий/театър /  по конгреси и лекции бе, че: полиморбидността, обуславя развитието на рака като цяло и това се дължи  на общата загуба на наличните имунни защитни механизми на организма. Как да се лекуват авансиралите форми на рак успешно, но и нито една сесия по темата и до момента: как да спрем генерално развитието на туморната клетка? Или как да ограничим до минимум или елиминираме напълно карциногените в храната и лекарствата, които водят до развитието на ракова клетка?

Като никой до момента не бе обърнал внимание на факта, че полиморбидните пациенти приемат мултимедикация, която е контаминирана според най-нови данни на регулаторите в световен мащаб?

Повече от риторичен остава върпосът:  дали перманентният, едновременен прием на поликонтаминирани с карциногени лекарствени препарати, е опасен за пациентите?

Това лично за мен остава въпрос с повишена трудност за голяма част от населяващите планетата Земя човешки същества. Защото 95% от тях са възпитани да мълчат и да бъдат ʺпослушковциʺ. Но прогресът се определя от непокорните умове, от тези, които са свикнали с дискомфорта. А дискомфортът те държи буден и е единствената сигурна гаранция за прогрес. Или следи, които остават. Ако не се лъжа и там децата провеждаха независимо разследване: ʺСледите оставатʺ по Павел Вежинов.

Счетохме , че именно тук бе дошъл ред да бъдат въведени нови ʺдисциплиниращи понятияʺ като: лекарствено медиирана нитрозогенеза и онкофармакогенеза/ фармакоонкогенеза на рака на кожата. Понятия, които да събудят масата от летаргичния сън и да изискват по-подробни разяснения от регулатори и производители в световен мащаб.

На практика – разясняването  на понятието рак,  но рак, предизвикан от лекарствен прием. Посредством субстанции, обявени неофициално като налични, но известни от десетилетия като мощни карциногени. Субстанции, за които не би следвало да се притесняваме, че са карциногенни, защото при част от лекарствата , в които се приемат от пациентите, те били в норма? (Само по себе си това е неадекватно: приемайте ежедневно арсен в норма например?) А при друга част били над нормата? Но нямало с какво да се заменят и поради това трябвало да се приемат? Но най-общо казано: Крайният потребител да не се притеснява, понеже ракът се развивал след години а не веднага?! И на крайният потребител не му било необходимо да знае дали реално имало карциногени в лекарствата и нека ги приемал за сега?

Автор: проф.Георги Чернев, онкодерматолог

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

[bws_google_captcha]