Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА TERMOMETAR.NET

 1. Въведение
 2. A) Общи правила

1.1. Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтa на „Термометър НВ“ ЕООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които „Термометър НВ“ ЕООД ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и „Термометър НВ“ ЕООД. „Термометър НВ“ ЕООД е търговско дружество, чийто основен адрес на управление е град София, бул. К.Величков 165, бл.6, ЕИК 130508087.

1.2. Ако не е прието друго в писмен вид с „Термометър НВ“ ЕООД, Вашето споразумение с „Термометър НВ“ ЕООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Общи условия“.

1.3. Общите условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и „Термометър НВ“ ЕООД  по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.4. Използването на „Услугите“ на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайта на „Термометър НВ“ ЕООД.

1.5. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на „Термометър НВ“ ЕООД, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.6. Услугите предоставяни чрез сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.7. Услугите на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД включват, но не се ограничават само до:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД;
 • възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;
 • получаване на е-мейл – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД;
 • получаване на е-мейл и пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайта на „Термометър НВ“ ЕООД;

1.8. На сайта на „Термометър НВ“ ЕООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на „Термометър НВ“ ЕООД. „Партньор“ е всяко лице, с което „Термометър НВ“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.9. „Термометър НВ“ ЕООД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД вие се съгласявате с всички промени.

1.10. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте сайта на „Термометър НВ“ ЕООД.

(C) Промени в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД

1.11. „Термометър НВ“ ЕООД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.12. Някой части от сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД изискват регистрация от потребителите. На сайта на „Термометър НВ“ ЕООД  е възможна регистрацията само за регистриране за информационен бюлетин, всички други регистрации в сайта са забранени.Абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.13. Ако сте регистриран потребител, на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползаване.

1.14. Когато се регистрирате в даден сайт на „Термометър НВ“ ЕООД вие давате своето съгласие „Термометър НВ“ ЕООД  в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие „Термометър НВ“ ЕООД да получавате информационни бюлетини от сайта под формата на електронни съобщения, и др. подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, и др. При всяко подобно уведомяване „Термометър НВ“ ЕООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

 1. E) Оборудване

1.15. вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез което да имате достъп до услугите на „Термометър НВ“ ЕООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за тези. вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

 1. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД

2.1.1 вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД каквото и да било съдържание по какъвто и да било метод, без изричното писмено съгласие на „Термометър НВ“ ЕООД.

2.1.2. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.3 Вие имате право да използвате сайта на „Термометър НВ“ ЕООД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „Термометър НВ“ ЕООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.2. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и „Термометър НВ“ ЕООД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, „Термометър НВ“ ЕООД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. „Термометър НВ“ ЕООД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на „Термометър НВ“ ЕООД.

 1. Авторски права.

Авторско съдържание в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на „Термометър НВ“ ЕООД и/или намиращи се на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, са собственост на „Термометър НВ“ ЕООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за „Термометър НВ“ ЕООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „Термометър НВ“ ЕООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на „Термометър НВ“ ЕООД, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание от уебсайта на „Термометър НВ“ ЕООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Термометър НВ“ ЕООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

 1. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. „Термометър НВ“ ЕООД е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на „Термометър НВ“ ЕООД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на „Термометър НВ“ ЕООД. „Термометър НВ“ ЕООД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайта на „Термометър НВ“ ЕООД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с „Термометър НВ“ ЕООД. „Термометър НВ“ ЕООД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на „Термометър НВ“ ЕООД от трета страна. При никакви обстоятелства „Термометър НВ“ ЕООД не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта на „Термометър НВ“ ЕООД. „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД. ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

 1. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с „Термометър НВ“ ЕООД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, като можем да премахваме тези материали от сайта на „Термометър НВ“ ЕООД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

 1. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на „Термометър НВ“ ЕООД, посетете https://emilrafailov@abv.bg, за повече информация.

 1. Лични данни

7.1 „Термометър НВ“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. „Термометър НВ“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. „Термометър НВ“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Термометър НВ“ ЕООД на посочения e-mail за контакти.

 1. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтa на „Термометър НВ“ ЕООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Термометър НВ“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтa, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. „Термометър НВ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтa на „Термометър НВ“ ЕООД. Но „Термометър НВ“ ЕООД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. „Термометър НВ“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 1. Обезщетения.

9.1. вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите „Термометър НВ“ ЕООД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас на сайтa на „Термометър НВ“ ЕООД.

 1. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на сайта на „Термометър НВ“ ЕООД незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрация.

Ако искаме да прекратим регистрация за информационен бюлетин в сайта на „Термометър НВ“ ЕООД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви.