Още за Ковид 19

101
доц.Пламен Петровски

Безпокои ме огромното количество информация , заливащо ежедневно световните медии и носещо понякога извънредно противоречив и объркващ характер. Професионални медици от всички специалности вземат отношение, цитират източници, привеждат примери и дават препоръки, без да са взели предвид цялостната картина на проблема. Трябва да признаем, че тя е сложна и нееднозначна. И ще се опитам да обективизирам състоянието на проблема към края на септември 2020 година.

Какво е известно и безспорно доказано:

 1. На 11 март 2020г. СЗО обяви пандемия поради бързото и безконтролно разпространение на коронавирусна инфекция , водеща до развитието на тежък остър респираторен синдром, с потенциален летален изход.
 2. Наличието на Covid 19 ( corona virus disease 19) се доказва единствено и само с положителен PCR ( polomerase chain reaction) тест,  направен върху материал, взет от носоглътката на изследваното лице. Тестът не доказва заболяване, а само наличие на вируса в горните дихателни пътища на пациента.
 3. Въз основа на статистиката от многобройните вече проведени PCR тестове сега се приема, че до 85% от изследваните са вирусоносители, 10%- леко до средно тежко заболели и до 5%- тежко болни, с потенциален летален изход.
 4. Приема се, че клинично здравите деца до 15 годишна възраст не боледуват от Ковид 19, поради недостатъчно количество рецептори в дихателните им пътища. 
 5. Въпросите с развитието на имунитет не са изяснени, защото се счита, че в механизмите на имуностимулацията участвува не само хуморалният, но и клетъчният имунитет. Въпреки това, съгласно публикациите, изработването на ваксина напредва с бързи темпове.
 6. Освен при хората с увредено здраве, напреднала възраст, придружаващи заболявания в практиката се показа и че съществуват особено предразположени , вероятно генетично , индивиди към тежък или летален изход. 

И сега към основния въпрос: как и доколко противоепидемичните мерки влияят на разпространението и клиничния ход на инфекцията. УНИЦЕФ възложи на най- престижния научноизследователски център в света- Джонс Хопкинс ( Болтимор, Мериленд) да направи ретроспективно проучване за развитието на болестта за 6 месеца в 115 страни по света, където може да се разчита на що годе истинска статистика. Докладът бе публикуван наскоро в най- авторитетното медицинско списание в Европа – Lancet. Kak

Какви са основните изводи от този доклад:

 1. Колкото и тестове да се правят в отделните страни, каквито и противоепидемични мерки да се вземат позитивните тестове се движат между 3 и 6%. Данните от САЩ , Испания ( страни със строги мерки) от една страна и Швеция ( страна с либерални мерки) по отношение на заболеваемост и смъртност са сходни за изминалите шест месеца от обявяване на пандемията.
 2. Коефициентът на смъртност за Ковид е средно 0.11 на хиляда. При сезонния грип е 0.3 на хиляда. При онкологичните заболявания – 10.5 на хиляда, а при сърдечно- съдовите – около 15 на хиляда. Фактът, че смъртността при онкологични и сърдечно- съдови заболявания е намаляла за същия период говори, че немалка част от тези болни са отишли в статистиката за смъртност от Ковид. В България картината е същата- около 20000 позитивни, 800 починали, около 300000 преминали през инфекцията. Направен е изводът, че липсва акуратност в статистиката.
 3. От друга страна в доклада се анализират негативните здравни и социално- икономически последствия от мерките срещу пандемията. Анализът показва, че за една година с Ковид в света ще загинат около 2.500 млн деца повече, в сравнение с предходната година поради социални и здравни неблагополучия. Същото се отнася и за 150000 майки в споменатите 115 страни.
 4. Въз основа на изводите в доклада , УНИЦЕФ предлага програмата „Re- Imagine“- програма за „мерки“ против мерките. В програмата се казва буквално следното: “ Прекомерните мерки против Ковид 19 в световен мащаб се дължат на желанието на политиците да се застраховат и покажат загриженост“. 

И въпреки всичко медицинската общественост по света остава разделена по отношение на противоепидемичните и социално- икономически мерки срещу пандемията. Повече от 500 лекари от Германия и Испания подписаха петиция срещу мерките, наричайки ги безполезни и вредни за здравето и обществото. Истината, както винаги е по средата. Естествено е да бъдеш против носенето на маски на плажа и на собствения си балкон, както е в Испания и Гърция.

Нека споменем още няколко абсолютно доказани истини за „Ковид 19“: 

 1. Грип ли е Ковид 19? Не, не е грип. Това е вирусна инфекция, причиняваща специфичен имуновъзпалителен отговор.
 2. Антибиотиците и противовирусните медикаменти от типа на Тамифлу са неефективни.
 3. Витамините и имуностимулаторите са неефективни.
 4. В напредналите си фази болестта протича като автоимунен васкулит. Картината е в зависимост от засегнатите жизнено важни органи- тежка пневмония, инфаркт, инсулт, бъбречно засягане.
 5. В напредналите фази ефективни са директните антикоагуланти от рода на хепарините ( срещу. микротромбозите) и кортикостероидите ( дексаметазон) срещу автоимунните реакции. Десатурацията е индикация за активна вентилаторна терапия.

В крайна сметка доказано полезни са санитарните мерки:

 1. Носене на маски в затворени и непроветряеми помещения
 2. Физическа дистанция
 3. Хигиена на ръцете
 4. Хигиена на носоглътката. Доказа се, че 2 пъти дневно гаргара със силна вода за уста (Листерин) във висок процент убива коронавируса, преди да е навлязъл дълбоко в горните дихателни пътища.

Анализ на доц.Пламен Петровски – кардиолог