Поленова алергия

135

Какво представлява поленовата алергия и какво я причинява? Отдавна и добре известно е, че цветният прашец, т.н. полен, представлява един от най-силно действащите  алергизиращи фактори за човека. Той стои в основата на такива широко разпространени и познати заболявания, като сезонния  алергичен ринит или т.н. „сенната хрема” и поленовата бронхиална астма. Поленовите зърна представляват мъжкия полов материал на растенията, отделят се в голямо количество в атмосферата при техния цъфтеж и при дишането  попадат в дихателната система на човека. Поради микроскопичните си  размери, от 10 до 300 микрометра в диаметър, те проникват и до най-малките разклонения на дихателната система и от там до вътрешната среда на организма. В зависимост от генетичното / наследственото  /му предразположение, от продължителността и честотата на контакта  и количеството на проникналите поленови зърна, може да възникне алергизация на организма към прашеца на един или няколко растителни вида. За нашата страна се приема, че около 10% от населението страда от поленова алергия.  Това показва, че е сериозен здравен, социален и икономически проблем.

Характерна черта на поленовата алергия е нейната сезонност. Свързана е с биологичния цикъл на развитието на даден растителен вид, който отделя полена  по време на цъфтежа си. За нашата страна този период обикновено започва през м.март, с цъфтежа на дървесните растителни видове. Продължава през май-юни, когато е максималното цъфтене на различните видове треви. Завършва през октомври с цъфтежа на някои плевелни видове. От голямо значение за отделянето и разпространението на полена в атмосферата са основните метеорологични фактори-температура, валежи, вятър, сила на слънчевото греене и др. Те определят концентрацията на полена в приземния слой на атмосферата и от там неговото непосредствено въздействие върху организма. С увеличаване на надморската височина значително намалява поленовата концентрация, което прави нашите средно и високопланински курорти подходящи за болните с поленова алергия. Същото се отнася и за Черноморското ни крайбрежие, където влажният въздух и постоянният вятър намаляват количеството на полена в атмосферата.

За нашата страна, с оглед на климато-географските  ни особености, от алергологична гледна точка най-голямо значение има цветния  прашец на тревните растителни  видове: власадка, райграс, тимотейка, бяла полевица , амброзия и др ,чийто цъфтеж обикновено започва през втората половина на м. май. Тогава се появяват първите оплаквания на хората, страдащи от „сенна хрема” или поленова бронхиална астма – зачервяване на очите, сълзотечение, кихане, обилен носен секрет, сърбеж по лигавиците, пристъпи на спастична кашлица, задух, повишаване на температурата, обща отпадналост. Има алергично болни, макар  и по-малко на брой със същите симптоми още от м.март или април, когато е усиления цъфтеж на дърветата. В това отношение от най-голямо значение са тези принадлежащи към вид  Betulaceae, Брезови.

Диагностиката на поленовата алергия е сравнителна лесна. Пациентът в повечето случаи сам насочва лекаря за вида на причинителя. Характера на заболяването е много типичен със своята сезонност и симптоматика. Но за прецизната диагноза, и от там за провеждане на адекватно лечение е необходимо да се обръща към специалист-алерголог, който с на кожно-алергични проби или серологичен тест с алергенни препарати ще определи точно вида на полена, който е алергизирал организма. Това позволява да се проведе успешно най-съвременното лечение, по пътя на т.н. специфична имунотерапия, един вид ваксинация, с алергенът причинил заболяването.В това отношение нашата страна разполага с широк набор от алергенни препарати повече от 50 години , родно производство, което ни поставя на една от водещите позиции в Европа и позволява алергично болните, страдащи от различни форми на алергия, в това число и от поленова, да получават адекватни, най-съвременна диагностика и лечение. Наличието на много добре развита мрежа в страната от алергологични кабинети и много добре подготвени специалисти-алерголози, значително допринася в това отношение. За симптоматичното лечение на поленовата алергия се използват с успех широк кръг медикаменти най-много от групата на антихистаминовите препарат и кортикостероидите за перорално, системно или локално приложение по преценка на лекуващия лекар.

От голямо значение е и профилактиката на поленовата алергия. Необходимо е болните да избягват затревените площи, разходките и екскурзиите сред полето и ниските планини по време на поленовия сезон. Да прекарват по-голяма част от деня в домовете си, при затворени прозорци, ако е възможно. Да пребивават на морския бряг или по високите планини, където концентрацията на полена е много по-ниска. Всяка вечер да изплакват с вода косата и лицето си, за да отстранят полепналия  полен. Да промиват носната си лигавица няколко пъти дневно със съществуващите спрейове с минерална или морска вода.

Своевременното и правилно лечение на сезонния алергичен ринит, т.н. „сенна хрема” е много важно. В  противен случай, много често може да доведе до развитието на поленова бронхиална астма на основа на единната дихателна система – нос и бял дроб. Това представлява сериозно предизвикателство и пред пациента и пред лекаря

Автор:  академик д-р Богдан Петрунов – алерголог – имунолог                           Председател на Отделение за медицински науки при БАН

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg -оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!