Предсърдно мъждене

27

Предсърдното мъждене е най-често срещаната аритмия. Познато е и като аритмията на стареещото сърце. Очаква се увеличаване на новодиагностицираните случаи в следващите години. Причина за тази тенденция е увеличаване на хроничните заболявания като артериална хипертония, захарен диабет и затлъстяване. Изследователски усилия и ресурси са насочени към получаване на подробна информация за механизмите, лежащи в основата му, естествения  ход и ефективното лечение.

Кой най-често страда от предсърдно мъждене?

Това е заболяване с редица рискови фактори. Увеличаването на възрастта е важен рисков фактор за предсърдно мъждене, но и ръстът на други съпътстващи заболявания, включително хипертония, захарен диабет, сърдечна недостатъчност, коронарна артериална болест, хронично бъбречно заболяване, затлъстяване и обструктивна сънна апнея.  Не е  за подценяване  и феномена на „празничното сърце“.  Това е остра алкохолна консумация по време на празници, която може да доведе до излизане от ритъм или предсърдно мъждене.

Кои са симптомите на предсърдното мъждене?

Много често аритмията се описва от пациентите като сърцебиене с неритмичен пулс. Това създава усещане за задух, тежест в гърдите. Рядко първа изява може да бъде мозъчен инсулт и това са т.нар. недиагностицирани форми на предсърдно мъждене. В нашата практика на всички пациенти с мозъчен инсулт се прави ЕКГ за изключването му като причина за инцидента.

Диагнозата на предсърдно мъждене изисква документиране на ритъма с електрокардиограма (ЕКГ). Може да бъде и холтер ЕКГ, но продължителността на епизода трябва да е поне 30 секунди.

Предсърдното мъждене се свързва със значителна заболеваемост и смъртност.

Пациентите са застрашени от емболични инциденти, поради факта, че по време на пристъп от аритмия , предсърдието е в хаотичен ритъм и създава предпоставка за образуване на микротромби. Тези микротромби преминават в системното кръвообръщение и могат да запушат важен кръвоносен съд в мозъчното, спланхниковото или периферното кръвообръщение, изява на което е мозъчен инсулт, мезентериална тромбоза, исхемия на крайник и т.н. При „ тихите“ форми или т.нар. недиагностицирани форми, първа изява могат да бъдат когнитивни нарушения, деменция или депресия.

Предсърдното мъждене е прогресираща аритмия и много рядко , едва 10% от пациентите остават само с един пристъп. В останалите случаи се налагат чести хоспитализации за възстановяване на ритъма , като в даден момент пациентите остават в трайна аритмия.

Най- важните правила при лечението на пациенти с предсърдно мъждене са намаляване риска от инсулт и кардиоемболични инциденти чрез антикоагулантна терапия, подобряване на качеството на живот чрез контролиране на ритъма и редукция до минимум риска от смърт.

В заключение можем да препоръчаме на пациентите при наличие на сърцебиене или усещане за аритмия, да се насочат за стандартна ЕКГ и 24 часов холтер ЕКГ за изключване на предсърдно мъждене. Освен това при наличие на модифицируеми рискови фактори като хипертония, захарен диабет, затлъстяване и др., да се прилага строг контрол на кръвното налягане, кръвната захар,телесното тегло, алкохолната консумация. Това би предпазило пациентите от развитие на аритмията.

Автор: д-р Ангелина Боризанова, кардиолог