Принудително затваряне на клепачите

34
д-р Владимир Петков

Доброкачественият есенциален блефароспазъм представлява променливо, прогресивно неврологично състояние, при което е налице хронично, непрестанно, двустранно, принудително затваряне на клепачите. Макар и да е относително рядко срещано, това разстройство води до сериозни затруднения в ежедневието, като при тежките форми може до доведе до функционална слепота.

Доброкачествен есенциален блефароспазъм  се дължи на неволни мускулни контракции, причинени от неправилно възбуждане на централномозъчни неврони и засяга пети и седми черепно-мозъчни нерви. Варира от леко учестено мигане до силни спазми на клепачите.
В повечето случаи заболяването започва между 40 и 60-годишна възраст, като жените са 2 до 4 пъти по-често засегнати. Рискови фактори за развитие на блефароспазъм са травмите на главата и лицето, фамилна анамнеза за дистония или тремор, стресът. Вторичен блефароспазъм може да се набюдава при сух синдром, блефарити, кератити, увеити, менинго-радикулерно дразнене (при остри или хронични инфекции на ЦНС, субарахноидални или интрацеребрални кръвоизливи, при огнищен или генерализиран мозъчен отток и др.). Блефароспазъм може да се наблюдава като страничен ефект на медикаментозна терапия на Паркинсон. До скоро тютюнопушеното е смятано за протектиращ фактор, но последните проучвания го отхвърлят.

Лечението на доброкачествения есенциален блефароспазъм е сложно, продължително и зависи от добрата колаборация лекар-пациент. Нелекарствените средства, които облекчават болните са употребата на стегнати шапки и ленти, които да изпъват кожата на челото, дъвчене на дъвка, свиркане, говорене, пеене, смучене със сламка, четене на глас. Често препоръчваме употребата на слънчеви очила  и очила с червено-розов филтър. Някои пациенти преоткриват дейности, при които погледът е надолу като успокоителни и от помощ (градинарство, готвене и др.).

В практиката си често назначаваме перорална терапия, но с най-добър доказан ефект е локалното инжектиране на ботулинов токсин. Този невротоксин често наричан „магическа отрова” води до блокиране предаването на нервния импулс в нервно-мускулните синапси и по този начин се блокират свръх реактивните мускулни съкращения. Известни са 7 ботулинови невротоксина, като само BoNT-A и BoNT-B са разрешени за употреба при хора.  Ботулиновият токсин представлява крехка молекула, изискваща внимателна подготовка преди приложение.

Инжектирането на ботулиновия токсин се извършва на няколко места в областта на действие на засегнатите мускули. Спазват се определени анатомични правила, за да се избегнат усложнения и увреди.  Намаляването на спазмите след ботокс започва след 2-5 дни, като максимален ефект при повечето пациенти е налице около 10-тия ден.  За съжаление, продължителността на действие на токсина е между 2 и 5 месеца и лечението изисква периодично инжектиране. Добрата страна на този недостатък е, че и усложненията, свързани с приложението на ботулинов токсин, са преходни.

  Автор: д-р Владимир Петков, офталмолог