Онкология

Рак на гърдата

проф. Панайот КуртевМеждународната агенция за изследване на рака (The International Agency for Research on Cancer, IARC) на Световната здравна организация (СЗО, WHO) отчита глобално нарастване на рака до 18,1 милиона нови случаи,  9,6 милиона смъртни случаи през 2018 година, като в цял свят ракът на гърдата си остава най-често срещаното социално-значимо онкологично заболяване сред жените.

 Ракът на гърдата е хетерогенно заболяване, чийто основни признаци и симптоми са в пряка зависимост от локализацията и степента на развитие на болестта – стадия. В началните стадии на заболяването няма строго дефинирани клинични прояви, водещи са локалните безсимптомни находки (визуални, палпаторни или инструментални), съчетани с определени рискови фактори.

Нискорискови симптоми са дискомфорт в областта на гърдите и/или аксилите, промяна във формата или размера на едната гърда, мастопатични промени в динамика, нарушен контур на гърда и мастопатични палпаторни промени в структурата й, промяна в цвят на кожа, температура и болков синдром.

Високорисковите симптоми включват палпираща се формация в гърда или в аксиларна зона (големина, невлияеща се от менструален цикъл), ретракция, хлътване и/или разраняване на зърното, хеморагична секреция, немотивирана промяна в цвета на кожата, както и оток и промени на кожата при лимфостаза.  Въпреки всички изброени симптоми при 65% от пациентите с карцином на гърда водещо е наличието на палпираща се формация.

В напредналите стадии симптомите при локално авансирал и/или метастатичен рак на гърдата включват разнообразни признаци, водещи до съществена локална промяна и/или влошаване в качеството на живот.

Локалните промени са: деформация на гърда и/или аксиларна зона от налична формация, инфилтрация на кожа (с или без ранева повърхност) или фиксиране към гръдна стена. Клинично допълнително може да се появи хеморагия, болков синдром, локална инфекция с некрози, изразена лимфостаза на гърда и горен крайник.

Сателитните кожни метастази представляват твърди, единични или множествени кожни лезии, често придружени с пигментация. Друга форма на сателитните кожни метастази е телеангиектатичен метастатичен карцином, характеризиращ се с ливиден цвят. Лезиите са папуловидни, появяват се върху еритематозна повърхност, подобна на инфламаторния карцином. Пациентите често се оплакват и от силен пруритус.

Симптомите при метастатичeн карцином, засягащ  локорегионалните лимфни възли, са палпиращи се образувания в аксила и гърда (включително и контралатерални), супраклавикуларна и шийна област, по-рядко придружени с болков синдром и едем на гърдата и крайника. Далечните метастази от своя страна оформят допълнителна клиника в зависимост от локализацията си:

  • при засягане на бели дробове – затруднено дишане и задух, непродуктивна кашлица, наличие на плеврален излив и адинамия;
  • при засягане на кости – силен болков синдром, затруднена двигателна активност и наличие на патологични фрактури;
  • при засягане на мозък – главоболие, световъртеж, двойно виждане, нарушено равновесие, припадъци и др.
  • при засягане на черен дроб – тежест в дясно подребрие, редукция на тегло, иктер и асцит;
  • при засягане на кожа – множество кожни нодули с или без промяна в цвят на кожа и изразена лимфостаза;

Системните промени, които повлияват съществено качеството на живот, са загуба на апетит, консумативен синдром с изразена редукция на тегло, адинамия, анемия, левкопения, хипопротеинемия и болка, които влошават общото състояние и нарушават психосоциалния статус на пациента.

Рискови фактори за рак на гърдата

Описани са над трийсет рискови фактора за развитие на карцином на гърда, като най-значимите са: пол, възраст (≥ 65 години), фамилност  (първа и втора степен на родство по Anderson), хормонален дисбаланс (аборти, злоупотреба с хормони), анамнеза за предшестващ карцином на гърда (КГ) и др.

Профилактичните прегледи са изключително важен инструмент за откриване на ранните форми на рак на гърдата, както и преканцерозните форми.

Лечението  е комплексно.

 

Автор: проф. Панайот Куртев – онколог