Онкология

Рак на яйчниците

 

проф. Панайот Куртев
проф.Панайот Куртев

проф.Панайот Куртев: „При 70% – 80% от болните заболяването се открива в напреднал ста­дий“….

При кои симптоми трябва задължително да се търси специализирана консултация?

 В ранния стадий на болестта – леки оплаквания и симптоми. Когато туморът нарастне над 10 см, симптомите са: притискане на пикочния мехур с често уриниране, притискане на ректума и затруднена дефекация. При хормонално зависимите тумори може да се появи дисфункционално маточно кървене. При рутинен гинекологичен преглед, включващ абдоминална или трансвагинална соногра­фия, може да се диагностицира ракът на яйчника в ранен стадий. При 70% – 80% от болните заболяването се открива в напреднал ста­дий (ІІІ -IV). В авансиралия стадий на заболяването пациентите имат повече симптоми, като водещ е асцита и големите туморни маси, изпълващи корема, увеличаване обиколката на корема. Тези симптоми са обикновено късни и твърде неспецифични, болни­те се насочват към гастроентеролог и едва по-късно – към гинеколог. Често първите симптоми са на чревна обструкция, вследствие на компресия от интраабдоминални туморни маси. В част от случаите има плеврален излив. Може да се появи за­труднение в дишането при наличие на плеврален излив. В много напреднал стадий се наблюдава развитието на илиус, гадене, повръщане, кахексия и др.

Генна предизпозиция и рак на яйчниците. Има ли такива изследвания и какво показват?

Става въпрос за BRCA гените, които присъстват в човешкото тяло и участват в поправянето на нарушения в структурата на ДНК. Така те пазят нашите клетки здрави. В някои случаи е възможно те да се променят, т.е. получава се мутация. Тези мутации в BRCA гените могат да са наследствени или да са възникнали спонтанно. Между 50-70% от фамилните случаи на рак на яйчниците се дължат на мутации.  При такова състояние организмът не може да се справи с поправянето на повредената ДНК. Това води до повишаване на риска за развитие на рак на яйчниците и дори рак на гърдата.

 Какво трябва да знаем за метастатичните тумори на яйчника?

 Те са метастатична изява на карцином със слузообразуване, развиващ се обикновенно в гастроинтерстиналният тракт- стомаха (Крукенбергов тумор), ректума, млечната жлеза и генитоуриналната система (ендометриума). Съгласно класификацията на СЗО за определяне на един тумор като Крукенбергов е необходимо да отговаря на следните условия: 1. наличие на клетки тип „пръстен с камък”, продуциращи муцин, 2. наличие на стромална инвазия и 3. саркоматозна пролиферация на стромата на яйчника.

Разпространяването на процеса предимно се извършва чрез прорастване в съседни органи и чрез дисеминация в коремната кухина чрез асцитната течност, която съдържа туморни клетки. Възможно е лимфогенно метастазиране.

Кои са етапите в лечението?

Лечението е оперативно и химиотерапевтично.

Разговора води: Емил Рафаилов