Реендопротезиране – защо? Кога?

18

Подмяната на една увредена става с ендопротеза е често срещана оперативна интервенция. За съжаление като всяка операция и тази е свързана с определен процент усложнения. Той е относително нисък, в сравнение с броя на извършените първично процедури.

В зависимост от срока на възникване на усложненията биват ранни (до 2 месеца от оперативното лечение) и късни (след 2 месеца).

Всяко възникнало усложнение изисква съответното внимание и необходимо лечение след консултация с лекуващия лекар.

Основните причини за провеждане на ревизионни операции са – асептично разхлабване, септично разхлабване, счупване на костта  в зоната на ставата, болка и нарушена функция на оперираната става и износване на компоненти на протезата.

 Асептичното разхлабване се дължи основно на промени в качеството на костта при хронично натоварване или хроничен травматизъм. Обикновено се появява бавно и незабележимо с нарушаване обема на движение в ставата и бавно прогресираща болка. Може да доведе и до деформитет на оперираната става.

Септичното разхлабване се дължи на възникване на инфекция в областта на поставена ендопротеза. Тежко и неприятно за лечение усложненние. От особена важност е ранното диагностициране. Оплакванията са от болки, повишена локална температура, повишена обща температура. Самолечението с антипиретици е без ефект. Това усложнение може да възникне в резултат на проведеното оперативно лечение или на друг възпалителен процес в организма, което се предава по кръвен път.

Счупване на костта – получава се при остър травматичен момент или в резултат на асептично разхлабване. Счупването на протезираната кост е съпроводено с болка и деформация на крайника. Понякога състоянието е спешно и налага незабавна хоспитализация.

„Износване“ на протезата – процес продължаващ с години. Изразява се в естествено износване на триещите се повърхности на протезата. Протича незабелязано за пациента. Установява се при контролен преглед. В повечето случаи не налага спешност.

Луксация (изваждане) на ставата – остро състояние, съпроводено с болка и налагащо спешна хоспитализация. Относително рядко се среща. Получава се при травма или при неправилно поставени компоненти на протезата.

От съществено значение за успешно лечение на описаните усложнения е ранното им диагностициране и незабавно лечение. Затова освен редовни контролни прегледи е важно при поява на болки или дискомфорт на една оперирана става да се потърси консултация с лекуващия лекар.

Съвременните методи на лечение позволяват широк спектър на оперативни техники, които да доведат до възстановяване здравето и физическата активност на пациента.

Коментар на д-р Владимир Иванов, ортопед-травматолог