Рецидивиращи уроинфекции

25

Най – общо тези инфекции може да ги разделим според локализацията им  на горен и долен уриниране тракт.

За да определим една уроинфекция като рецидивираща трябва да знаем, че тя трябва да се появява поне  3 пъти в рамките на една година.

Уроинфекциите са много по-чести при жени в младежка и средна възраст,  отколкото при мъже. И това е така поради по–късата женска уретра и близкото и разположение с ануса и възможността за контаминация. Много често жени в сексуална активна възраст съобщават за поява на цистит след сексуален контакт. В тези случаи често се оказва  наличието на фокална и не до там проявена инфекция във влагалището. Лечението изисква комплексен подход  и едновременното лечение  и на двете инфекции, включително  и на партньора.

При мъже честотата на рецидивност се увеличава с напредване на възрастта и то най-често е асоциирано с хиперплазията на простатата ,  водещо да хронична задръжка на урина в пикочния мехур. В младежка възраст най – често се диагностицира хроничния простатит. Тук задължително се изследва еякулат освен за бактериални инфекци  и за микоплазми  и трихомони.

Курсът на лечение  е продължителен поне 21 дни и често дълго време след саниране на инфекцията персистират някои от симптомите.

Много често причината за рецидивиращите уроинфекции се оказва недостатъчно дългия антибиотичен курс на лечение  и/или неправилния избор на антибиотик.

Установяването на бактерии в урината,  без да е налична клиника за това,  се определя като безсимптомна бактериурия.  В тези случаи не се препоръчва да се започва антибиотична терапия, а само да се проследяват тези пациенти. Изключение са пациентите с диабет и на имуносупресивна терапия както и бременни.

По отношение на лечението зa  сигнификантна се счита уроинфекция с микробно число от 10*5 .  Към лечение се пристъпва едва след  доказване на причинителя при микробиологично изследване  на стерилна урина и съответната антибиограма. При невъзможност  първо се взима урокултурата  и след това се започва с емпирична антибиотична терапия до излизане на резултата.

В зависимост от тежестта на инфекцията лечението  може да продължи 10 – 21 дни.

Автор: Светлин Златев, уролог