Рискови фактори за исхемичен мозъчен инсулт

551

 

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) е една от най- разпространените остри и  хронични болести, причиняващи инвалидизиране и смърт.

Основните механизми, причиняващи мозъчни увреждания са исхемия и кръвоизлив. При исхемичен инсулт, който представлява около 80% от всички инсулти има намалено или липсващо кръвоснабдяване в определен участък на мозъка, което лишава невроните от необходимите им субстрати. Ефектите на исхемия са доста бързи, често се предшестват от асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение или транзиторни исхемични атаки.

Изясняване на рисковите фактори е от основно значение за профилактиката на мозъчният инсулт .

Рискът за появата и развитието на заболяването се определя от наличието на различни фактори, обединени в две големи групи: модифицируеми и немодифицируеми рисковии фактори.

По-важните от тях са: възраст, пол, раса; генетични фактори; високо кръвно налягане; дислипидемия; захарен диабет тип 2; затлъстяване; тютюнопушене; наркотици; сърдечни заболявания; хомоцистеин и други.

Възрастта е най-важният рисков фактор за мозъчен инсулт. За всеки следващи 10 години след 55 годишна възраст, процентът на получилите инсулт лица се увеличава.  По-висока честота на инсулт при семейства със съдови заболявания отдавна е установена.

            Хипертонията представлява най-важния фактор от  мозъчно-съдови рискови фактори, потвърдени от множество научни данни и по-нови проучвания Всички проведени досега изследвания показват, че ако кръвното налягане е в нормални граници и има добър денонощен контрол, то това са водещите стратегии за предпазване от инсулт. За съжаление обаче, контролът на кръвното налягане при различните хора остава незадоволителен, а това доказателство може в голяма част да обясни защо случаите на инсулт остават повишени през последните десетилетия. Едновременно с това артериалната хипертония е най-силния самостоятелен рисков фактор за рзвитието на исхемичния мозъчен инсулт, но потенциално обратим. Съществува зависимост между артериалното налягане и получаването на първи или повтарящи се инсулти.

Общият холестерол има  връзка с исхемичния мозъчен инсулт,  като общото ниво на холестерола в кръвта, получен по време на или непосредствено след  инсулта е свързано с риска от получаването му. Триглицеридите са много добър маркер  за риск от исхемичен инсулт. Приема се, че ниските нива на HDL-холестерола са доказан рисков фактор. Проучвания показват, че запазеното и високо ниво на HDL холестерола трябва да бъде основна цел на контрол при дислипидемия при лечение на инсулт. LDL  холестерола,  е основен фактор при образуването на плака по стените на артериите, което води до тяхното стенозиране.

При болни с диабет тип 2 заболеваемостта е около 12/1000 пациента/годишно спрямо около 5/1000 при недиабетици, което е два пъти по-често при получаването на исхемичен инсулт, като е по-често при жени. Вероятно има значение и  постменопаузалното състояние както и приема на контрацептиви. Диабетът и затлъстяването са два важни  рискови фактори за инсулт. Пациентите с диабет имат по-висока честота на инсулт и по-лоша прогноза след него.  Наличието на диабет и повишеното 24-часово кръвно налягане са както самостоятелно, така и свързани фактори с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, но има значение продължителността на артериалната хипертония и дали тя е стабилна или нестабилна.  Артериалното налягане при болни с диабет и повишен риск за сърдечно-съдови заболявания са фактори, свързани с 38% и 31% съответно  увеличение на риска.  Установена е връзка между  диабетна дислипидемия и исхемичен мозъчен инсулт. При лицата над 70 год. влошеният въглехидратен толеранс също се асоциира с повишен риск от заболяването.

 Заседналият начин на живот води до поява на наднормено тегло, високо кръвно налягане и повишени нива на мазнините в кръвта:

Доказано е, че различните сърдечни заболявания  повишават риска от инсулт. Предсърдното мъждене е най-мощният и лечим сърдечен предвестник на инсулта. Честотата и разпространението  нараства  с възрастта.  Инфарктът на миокарда  отдавна е признат като рисков фактор за мозъчен инсулт.

Ниска до умерената консумация на алкохол може да намали сърдечно-съдови заболявания, включително и инсулт, но високата консумация на алкохол повишава риска от инсулт.  Употребата на наркотици е рисков фактор за исхемичен инсулт.

Тютюнопушеното е доказан рисков фактор, който повишава риска от исхемичен мозъчен инсулт, увреждайки ендотела на кръвоносните съдове. Тютюнопушеното предизвиква вазоконстрикция, хемоконцентрация с последващо постепенно образуване на плаки на сънните артерии до пълна обтурация. Продължителността на тютюнопушенето може да бъде по-важно от общата доза и както и спиране на тютюнопушенето може да намали, но не и да премахне риска от инсулт .

Коментар  на проф. Юлия  Петрова – невролог, Александровска болница – София

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!