Социално значими счупвания при възрастни хора

162

д-р Владимир Иванов – ортопед-травматолог.

Началник на отделение по ортопедия и травматология – УМБАЛ Софиямед.

Специализации по лечение на фрактурите, ендопротезиране и реендопротезиране на стави в Швейцария,  Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швеция, Гърция, Полша, Испания.

 

Д-р Иванов: „ За възрастните хора са характерни травматични увреди, причинени от „битов“ травматизъм – случайно падане в дома или на улицата“.

Д-р  Иванов, да започнем  нашия разговор с особеностите на т.н. „битов“ травматизъм при хората в напреднала възраст. Кои са последиците?

Всяко неблагополучие в здравен аспект води до временна инвалидизация и изразходване на финансови ресурси. В съвременното развито общество нараства броят на хората в напреднала възраст.

Травматизмът при възрастни хора за съжаление води  до изразходване на сериозен обществен ресурс – необходимост от болничен престой или  друго специализирано заведение, прилагане на допълнителни медикаменти и или провежадане на оперативно лечение, рехабилитация. От друга страна водят до временна  или трайна инвалидизация и дори смърт на пациентите.

Какво е характерно за фрактурите при възрастните хора?

За възрастните хора са характерни травматични увреди причинени от „битов“ травматизъм – случайно падане в дома или на улицата. През зимните месеци процентът на подобни травми се увеличава поради наличието на сняг или лед. Такива фрактури при възрастни хора се получават при наглед невинно падане или дори залитане. Дължат се на остеопоротичните промени в костния скелет и нарушената координация, характерни за тази възрастова група. Голяма част от тези травми са специфични за възрастни хора и предлагат готови терапевтични решения с доказан ефект.

В кои случаи консервативното лечение има доказано приложение?

Съвременното лечение на фрактурите предполага извършването на оперативно лечение за повечето счупвания на опорно двигателния апарат. Показания за консервативно лечение при възрастните хора са контараиндикации от страна на придружаващи заболявания или счупвания с минимално разместване. Повече показания за консервативен подход са счупванията в областта на горния крайник –  в областта на раменната става, такива и в областта на гривнената става. За част от тези счупвания е известно, че крайният резултат от консервативното лечение е по-добър или еднакъв с крайния  резултат от оперативното лечение. Недостатък на консервативното лечение е по-продължителния период на имобилизация и рехабилитация.

Кога хирургичното поведение е задължително и защо?

Счупвания с голямо разместване и повечето счупвания на долния крайник изискват оперативно лечение. Това се налага от факта, че при последните болните възрастни хора остават на легло за продължителен период от време. Развиват се усложнения от хронични заболявания или възникват такива поради постелния режим, наложен от дадено счупване. От значение за успешният край на лечението е и времето за извършване на оперативното лечение. Колкото по-рано, дори по спешност, толкова по-добри са крайните резултати. Като целта е ранна вертикализация на болните и бързото им раздвижване и възстановяване на обичайният им двигателен режим.

Д-р Иванов, на какво най-вече се залага във възстановителния период и кога резултатите са най-добри?

Възстановителният период при възрастни хора е по-продължителен и върви с по-бавни темпове поради увреденото общо състояние на тези пациенти. Необходимо е да се извършват рехабилитационни дейности, съобразени с дадения пациент, като основната цел е постигане на самообслужване и последващо достигане на двигателната активност преди счупването.

Най-добри резултати се получават когато дадено счупване се лекува непосредствено след настъпването му.  Проведеното лечение, обикновено оперативно, позволява започването на рехабилитация още на следващия ден.

                                                 Разговора води: Емил Рафаилов

Termometar.net търси рекламни консултанти: emilrafailov@abv.bg – оставете ваш телефон и ние ще ви потърсим!