Статини, антикоагуланти и бета-блокери- митове и легенди

90
доц.Пламен Петровски

И друг път сме споменавали отношението на пациентите към тези три групи сърдечно-съдови лекарства. Подчертавайки техните неотменимо важни свойства и способността им да намаляват заболеваемостта и смъртността от болести на сърцето и съдовете. Все още, обаче, съществува неоправдан страх и отрицание към тези лекарства до степен на пълно отричане. Искам само да подчертая, че в голям процент тези медикаменти спасяват и удължават с години човешкия живот. Откриването  и прилагането им в съвременната медицина са революционни и ползата от тях не подлежи на дискусия!                                                                                                    Ето важните неща, свързани с тези лекарства:                                                                  Статини

Те навлязоха в широка употреба в края на миналия век и на тях в основни линии се дължи намаляването на честотата и тежестта на исхемичната болест на сърцето. Основните им ефекти се състоят в редуциране серумните нива на лошия (LDL) холестерол и триглицеридите. Лошият холестерол е основното съдържимо на атеросклеротичните плаки, а триглицеридите са маркер за влошен метаболизъм. Някои статини показаха сериозни нежелани реакции и постепенно бяха извадени от фармацевтичния пазар. Статините аторвастатин и росувастатин, обаче, са практически безвредни и понастоящем заемат основно място в лечението на хиперлипидемиите. Тези състояния са основен голям рисков фактор за възникване на коронарна и мозъчно-съдова атеросклероза. Когато такова състояние вече е възникнало, лекарите предприемат т.нар . агресивно липидопонижаване с двойни дози статини в рамките на вторичната профилактика. Класическите нежелани ефекти- повишаване на мускулните и чернодробни ензими, практически не се наблюдават при споменатите статини. Могат временно да се появят миалгии, които отзвучават в процеса на лечение. Отношението полза-риск е много в посока на предимствата. Нека нашите пациенти проявяват достатъчно разум , да четат внимателно листовките и да не се отказват лесно от ползите на статините.

Антикоагуланти

Това са лекарства, широко използувани за профилактика на тромботични и тромбоемболични съдови усложнения в медицината. Предписват се главно от кардиолози, съдови хирурзи и пулмолози. Тези медикаменти потискат тромбообразуването и подобряват реологичните свойства на кръвта. До преди 10 години за тази цел се използуваше предимно аценокумаролът (синтром) . Неговото дозиране става трудно, терапевтичната му ширина е малка и това изисква периодично проверяване съсирваемостта на кръвта. И при най-стриктно дозиране профилактичната стойност на синтрома е 66%. 33% от риска за тромемболично усложнение остава непокрит. В последните години в клиничната практика навлязоха новите (директни) антикоагуланти (НОАК, ДОАК) . Те са изключително надеждни и съсирваемостта на кръвта не е необходимо да се проверява. Това сякаш е сигнал за нашите пациенти да не се доверяват на тези медикаменти, още повече , защото цената на НОАК ( прадакса, ксарелто или еликвис) е около 45лв месечно след реимбурсация. Тук трябва да споменем, че биологичният полуживот на тези лекарства е кратък (рискът от кървене е нисък) а профилактичната стойност за тромбемболични усложнения е до 95%. Появата на сини петна по кожата, кървене от венците, лек епистаксис не е причина за преустановяване на този вид антикоагуланти. Особено важно е за пациентите с перманентно или пристъпно предсърдно мъждене да приемат своя антикоаулант редовно. Целта е инсултна профилактика. Предсърдното мъждене не е смъртоносно заболяване, но неговото усложнение мозъчен инсулт води до инвалидизация и ранна смърт. Единствено пациентите с изкуствени сърдечни клапи (небиологични) трябва да останат до края на живота си на вит. К антагонист (синтром). Хеморагичните усложнения от НОАК са редки и лесно преодолими. Страхът от тях е необоснован , а митовете и легендите за опасностите, които крият, са по-скоро обект на махленската медицина. Когато пациент на постоянен антикоагулант подлежи на някаква хирургична интервенция , специалистът кардиолог определя дали лекарството да не се спира (зъбна екстракция, очна операция, малка кожна хирургия) или да се направи „бриджинг” – временно преминаване на инжекционен антикоагулант, най-често фракциониран хепарин (фраксипарин, клексан) . Усложненията с НОАК са минимални и лесно преодолими.                                                                                           Страховете и недоверието са необосновани и трябва да се избягват, защото рисковете от фатални усложнения като белодробен тромбемболизъм, периферен артериален амболизъм вкл.мезентериална тромбоза и исхемичен инсулт са значителни.

Бета-блокери

Въпреки ,че се прилагат в медицината от 60-те години на миналия век, бета-блокерите са все още предмет на дискусии, митове и легенди сред лаиците. Изминат е дълъг път на противоречия и отхвърляне, за да се стигне до съвременността , в която тези медикаменти се прилагат на практика при всички важни сърдечно-съдови заболявания. Те са базисно лечение при хронична сърдечна недостатъчност и исхемична болест на сърцето. Заемат важно място в аритмологията и лечението на артериалната хипертония. Намаляват общата заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Големите рандомизирани проучвания и сериозният клиничен опит недвусмислено показват безспорните клинични ползи от приложението на бета-блокерите. Доказана е и безопасността им при бременни жени и възрастни хора.

В  нашата страна общественото мнение силно се влияе от митове и легенди. Традиционно българите разбират най-много от медицина , футбол и политика. Бабите в махалата непрекъснато раздават безплатни медицински съвети, които най-често са неправилни, некоректни и вредни. Българинът по традиция се лекува като съседа. Добре че поне някои пациенти идват при нас за съвет преди да приложат „компетентната” терапия на съответната баба!?…

Автор:  доц. Пламен Петровски – кардиолог