Очни заболявания

Съдови заболявания на окото част -II-ра

Остра артериална оклузия на окото

 Острата исхемия на ретината, причинена от обструкция на централната ретинна артерия, е офталмологичният вариант на остра церебрална исхемия. Това е спешно медицинско състояние, изискващо незабавно внимание.  Състоянието се характеризира с внезапна загуба на зрение или загуба на зрително поле поради частично или пълно запушване на ретиналната артерия, което е безболезнено, но драматично. В зависимост от местоположението на оклузията, тя може да бъде класифицирана в два различни типа:

централна и клонова ретинална оклузия.

 Рисковите фактори, водещи до артериална оклузия на ретината,са: хипертония; диабет; предсърдно мъждене.

Остра непроходимост (оклузия) на централната ретинна артерия  се причинява от спазъм, емболия или тромбоза. Спазъм се наблюдава при болни от хипертонична болест, артериосклероза, хиперхолестеронемия и др. Емболия настъпва при млади хора, страдащи от ендокардит и хронични инфекциозни заболявания. Тромбозата се получава при увреждане на съдовата стена вследствие на склероза, хиалиноза и при наличие на хемодинамични промени. Спазъмът, като самостоятелна проява, протича с кратковременна загуба на зрение. Той винаги придружава състоянията на емболия и тромбоза на централната ретинна артерия.

Остра оклузия на ствола на a. centralis retinae е драматично състояние и се характеризира с внезапна загуба на зрението. При офталмоскопия се наблюдава прекъсване на кръвната колона  в артериалните съдове. Артериите и вените са тънки и празни. До един час след запушването се открива исхемичен оток. Прогнозата зависи от времето на оклузията и посещението при офталмолог.Ако не настъпи възстановяване на циркулацията до 30-40 мин, се получават необратими промени – трайна загуба на зрението.

При остра оклузия на клон на централната артерия се получава внезапно отпадане на част от зрителното поле, като в зависимост от това, каква е локализацията на запушения съд, зрителната острота е в по-малка или в по-голяма степен нарушена. Периметрията /изследване на периферното зрение/ показва секторно отпадане на зрителното поле. Огледът  на очното дъно  показва картина на липсващ или сегментиран кръвен ток на артериалните съдове.

Венозна тромбоза на окото

Венозната оклузия е често срещано съдово заболяване на ретината и е на пето място като причина за загуба на зрение в световен мащаб. То е второто по честота очно заболяване причиняващо  слепота,  след диабетната ретинопатия.

Има три фактора, които повливат настъпването на венозната тромбоза: съдово увреждане, стаза, хиперкоагулация на кръвта. Централната ретинна вена и артерия имат обща обвивка в областта на артерио-венозното прекръстосване. Увреждането на съдовата стена на артерията от атесклероза и компресията променят кръвния ток в централната вена, което води до стаза, тромбоза.

Рискови фактори

Възрастта -тя е най-важният рисков фактор. 90% от пациентите са на възраст над 55 години.

Артериалната хипертония (АХ)

Среща се при 75% от болните с венозна тромбоза  >50-годишна възраст и при 25% от по-младите са с неконтролирана, нелекувана или ново диагностицирана хипертония

Усложнения при тромбоза
Неоваскуларизацията на ретината
 е сериозно усложнение на венозната оклузия, застрашаващо зрението.

Представлява разрастване на абнормни новообразувани кръвоносни съдове по повърхността на ретината. Те представляват опит за реваскуларизация на хипоксичната ретина. Тези съдове обаче имат непълноценна съдова стена, кървят лесно и могат да предизвикат кръвоизлив в стъкловидното тяло (хемофталм) и в тежките случаи – тракционно отлепване на ретината. Неоваскуларизацията се лекува посредством лазерна фотокоагулация в зоната на исхемията.

Хемофталмът се лекува оперативно посредством парс плана витрек­томия, с което се отстранява стъкловидното тяло. По време на операцията може да се извърши и лазерна обработка на ретината, както и да се постави анти-VEGF медикамент.

Неоваскуларизацията на ириса е състояние, при което неосъдовете се разрастват в преднокамерния ъгъл и могат да доведат до блокиране на отока на вътреочната течност и до неоваскуларна глаукома. Този вид глаукома се характеризира с тежко протичане и много високи стойности на вътреочното налягане. Лечението се извършва посредством панретинна фотокоагулация и анти-VEGF медикамент, който да доведе до регресия на неосъдовете.

Автор: д-р Юлия Барахарска, офталмолог

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

[bws_google_captcha]