Съдови заболявания на очите

42

В България честотата на захарния диабет достига 1,57 %. Във възрастовата група от 20 до 60 г. диабетната ретинопатия е на първо място, а сред по-възрастните пациенти – на второ – след катарактата, като причина за предотвратима слепота у нас и в икономически развитите страни.

Очни симптоми, които налагат необходимостта от тестване за диабет:

  1. Флуктуации в зрението и честа смяна на очилата
  2. Нереагиращи или вяло реагиращи зеници на светлина
  3. Преждевременно развитие на катаракта
  4. Плуващи точки и мътнини
  5. Развитие на дефект в зрителното поле под формата на петно
  6. Замъглено зрение, с или без разкривяване на правите линии
  7. Роговични аномалии и затруднено зарастване на роговични рани
  8. Двойно виждане или нистагъм, в резултат на засягане на очните мускули
  9. Очна болка

Високите нива на кръвната захар причиняват увреда на малките съдове на ретината с  развитие на оток и / или микрокръвоизливи. Две са формите на диабетна ретинопатия – непролиферативна и пролиферативна. Проучванията показват, че 80% от всички пациенти с 10-15-годишна давност на диабета имат очна проява на системното заболяване. Освен това поне 90 % от случите могат да бъдат редуцирани на фона на редовно проследяване и адекватно лечение.

Често офталмологът е този, който установява наличието на диабет на базата на наблюдаваните промени в очните дъна. От този момент нататък е желателно да се осъществява пълен очен преглед поне веднъж годишно. След 5-тата година от диагностициране на диабета да се провеждат още флуоресцеинова ангиография ( ФА ) и оптична кохерентна томография ( ОСТ ). Ранното диагностициране на диабетната ретинопатия е незаменимо, за да се предотврати прогресията на заболяването, което неконтролирано води до тежки очни усложнения като диабетен макулен едем, кръвоизливи в стъкловидното тяло, неоваскуларна глаукома за овладяването на които се прилагат лазерна фотокоагулация, интравитреални апликации на антирастежни фактори, витреална хирургия.

Необходим е интердисциплинарен подход с тясна колаборация между проследяващия ендокринолог, офталмолог и невролог с оглед добър къмплайънс на диабетно болния.

Макроангиопатии

Хипертензивна ретинопатия

Характеризира се с промени в ретината и зрителния нерв в резултат на повишено артерално налягане – систолично над 160 mmHg и/или диастолично – над 90 mmHg. Промените засягат калибъра, хода на ретиналните артерии и вени, появяват се кръвоизливи, оток в ретината, което води до влошаване на зрението. Открива се най-често при рутинен оглед на очното дъно, по-рядко при възникване на някое от усложненията.

Капилярните оклузии, локализираните серозни отлепвания на ретината, хипертензивната хороидопатия и папилопатия са сред тежките усложнения на хипертензивната реинопатия. Едемът на папилата е от абсолютна медицинска спешност – крие риск за живота на пациента.

Най-доброто лечение се състои в овладяването на артериалната хипертония.

Атеросклероза

Изразява се в задебеляване и ригидност на големите ретинални съдове – артерии и вени, дилатация на съдовата стена или съдови оклузии. Често се развива успоредно с хипертензивната ретинопатия.

Уврежданията на ретината поради артериосклероза са необратими. Промените при начална артериална хипертония могат да регресират на фона на адекватно лечение. Прогресиращото увреждане обаче може да доведе до редица усложнения – артериални и венозни клонови или стволови ретинни оклузии, исхемична неврооптикопатия, мултифокална исхемична хориоидопатия.

Съдови оклузии

Това са спешни състояния, които възникват при видимо спокойно око, липса на болка и продромална симптоматика.

Биват артериални – остри с внезапна загуба на зрение, най-често тотална, ако не се реагира адекватно през първите 2 часа от инцидента и венозни – възникват най-често след 50 годишна възраст, могат да варират от незабелязан зрителен дефицит до заплашващи зрението увреди.

Етиология – склонност към образуване на емболи ( атероматоза, артериосклероза, клапна кардиопатия, сърдечна аритмия, гигантоклетъчен артериит на Хортън ). Предразполагащи фактори основно са – захарен диабет, хиперхолестеролемия, тютюнопушене, по-рядко – обща възпалителна патология като васкулити, колагенози, някои хирургични интервенции.

Лечение – симптоматично и етиологично в тясна колаборация на офталмолози, кардиолози и съдови хирурзи.

                          Автор: д-р Златка Ямболиева, офталмолог