Тенденции в протезирането на големи стави на Европейския конгрес -2019 – Лисабон

68

Предоперативното планиране продължава да има водеща роля за постигането на крайния резултат – ефективност и дълготрайност на ставите.
3Д предоперативното планиране се осъществява със специални софтуерни програми на компютърната томография, даващи 3Д образи и наслагване на компонентите на протезите. Определя се размера и позицията на имплантите. Създава възможност за оптимална функция на ставата. Особено полезни са за пациенти с променена анатомия на засегнатите стави. При такава ситуация понякога се предлага изработката на индивидуални компоненти на ендопротезите.

Роботизация – въвеждане на роботи при извършването на костните резекции. След въвеждане на информацията от КТ изследване, робот извършва костните резекции под контрола на хирург. Предполага се компютърна прецизност и точност при резекциите и поставянето на имплантите.

Пациент специфични инструменти – изработване на специфични шаблони, по които се извършват резекциите на костите. След КТ изследване и 3Д принтиране  се произвеждат шаблони, имитиращи ставата и блокове, позволяващи точни срезове. Спестява се използването на друг инстументариум и предполага точна имплантация на компонентите.

Потвърждение на ефикасността на приложението на керамична глава и полиетилен с кръстосани вериги – златен стандарт.  Доказателствен материал за дълготрайно приложение на такъв тип импланти.

                                                             Автор: д-р Владимир Иванов – ортопед