25 години "Термометър"

Ерудиция и професионализъм

Имам отлични лични впечатления от сайта „Термометър”, на г-н Емил Рафаилов. Разисквани са различни теми на здравна тематика, от водещи специалисти в отделни сфери на медицината. Темите са поднесени разбираемо за широката публика и това определя ползата им за обществото. Повишаването на здравната култура директно би подобрило профилактирането на редица чести и социално–значими заболявания. От друга страна  в предаването „Термометър“ по телевизия „Евроком“са дискутирани заболявания като артериалната хипертония, захарния диабет, мозъчния инсулт, инфаркта на миокарда, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, мозъчните тумори, остеопорозата, гинекологични заболявания, очни заболявания, дерматологични заболявания и др.  Безспорно значение за избора на специалистите, тематиката, поддържането на сайта и популяризирането на предаването „Термометър“  има  голямата ерудиция и професионализъм на г-н Рафаилов. Неговата дългогодишна  практика и журналистически  опит в областта на медицината са от изключително значение за успехите му.

                          проф. Силвия Чернинкова, невролог