ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА ПРОСТАТНА ЖЛЕЗА (ТУРП) И ТУМОРИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР (ТуТУР)

60

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) ще продължава да бъде важен здравен и социален проблем и през третото хилядолетие. Тя прогресира с напредване на възрастта и води до оплаквания от страна на долните пикочни пътища при мъжете над 50 години.

Симптомите, свързани с прогресиране на състоянието, са много сходни при повечето възрастни пациенти. Тяхното лечение се осъществява чрез различни подходи – консервативни или оперативни.

Трансуретрална резекция на простатна жлеза (ТУРП)                                              И днес тя продължава да бъде „златен стандарт” за лечение на ДПХ. Резекцията се извършва за премахване на обструктивните симптоми от страна на долните пикочни пътища при ДПХ. Резецираната простатна тъкан се отстранява. Престоят в клиниката е  2-3 дни. Всички медикаменти свързани с кръвосъсирването трябва да бъдат спрени преди операцията.                                                                                                  Клиничните оплаквания на пациентите са най-често трудно започване на уринирането, струята е вяла и тънка, понякога с прекъсване, чувство за непълно изпразване на пикочния мехур, неотложен позив за уриниране и чести позиви особено през нощта.  Резекцията се прилага при определени показания, което гарантира нейният следоперативен успех. Тя е подходяща при простати с обем между 40-80 грама, остра и хронична ретенция на урината, рецидивиращи инфекции, камъни и дивертикули на пикочния мехур, неефективно консервативно лечение, тежки смущения при уриниране и др.                                                                                       Предимствата на метода са следните:                                                                                 – понася се по-леко от пациентите                                                                                 – добър контрол върху хемостазата                                                                              – по-малко следоперативни усложнения                                                                       – кратък следоперативен престой

Абсолютни противопоказания за извършването на ТУРП няма. Тя е затруднена при пациенти с тежки стриктури на уретрата, малък капацитет на пикочния мехур, конкременти в него, цистит, дивертикули и др. Заболяванията на тазобедрената става с развитие на анкилоза затрудняват отвеждането на долните крайници встрани.

Възможните усложнения трябва да бъдат обсъдени със самия пациент. По наши данни следоперативните усложнения през първите 90 дни са постоянна величина – до 18 %. Най-често това са инфекция на пикочните пътища, склероза на мехурната шийка, стриктура на уретрата, инконтиненция на урина, еректилна дисфункция и ретроградна еякулация.

 Трансуретрална инцизия на простатата (ТУИП)

ТУИП се използва като оперативен метод при малки простатни жлези без развит среден дял. Резултатите от нея са сходни с тези от ТУРП. Следоперативните усложнения са много редки.                                                                                                               Ракът на пикочния мехур е вторият по честота рак на пикочно-отделителната система. За щастие в момента на диагностицирането му около 85% от туморите са локализирани в пикочния мехур и само 15% са метастазирали в регионалните лимфни възли или други органи. В този смисъл адекватното поведение на уролога до голяма степен определя ефективното лечение на заболяването.

Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур (ТуТУР)

Операцията се извършва с диагностична и лечебна цел. По време на нея може да се вземе материал за морфологично изследване и да се определи степента и стадия на туморния процес. От друга страна тя е „златен стандарт“ за лечение на повърхностните преходно клетъчни карциноми на пикочния мехур.

Най-честият симтом при пациентите с повърхностни мехурни тумори е интермитентната макроскопска безболкова хематурия. Най-често тя се съпровожда от дизурични оплаквания, учестени и неудържими позиви за уриниране, особено когато е налице карцином in situ.

Ангажирането на уретералните остиуми и последваща хидронефроза от съответната страна в някои случаи може да бъде първия алармиращ симптом за тумор на мехура. Все още много рядко злокачествения процес може да бъде открит случайно чрез ултразвуково или рентгеново изследване по друг повод.

Показани за ТуТУР са малки по размери, единични, папиларни, преходно клетъчни карциноми на мехура в стадий T2 – Т3а с основа по-малка от 2 см. в диаметър. Те могат да бъдат резецирани радикално. Повече от 3 десетилетия в следоперативния период се прилага и адювантна интравезикална химио и -имунотерапия. Трансуретралната резекция е палиативен метод на избор при високо рискови пациенти в увредено общо състояние, при които не може да се извърши радикална цистектомия.

Лазер терапия на туморите на пикочния мехур

Тя се провежда с neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) laser. Това е добра алтернатива за лечение на неинвазивните и инвазивни тумори на мехура. Предимство на лазертерапията е, че при нея няма опасност от дразнене на n. obturatorius.

Един от недостатъците на метода е, че лазерната резекция затруднява морфологичната диагноза на тумора. Методът се прилага с успех при пациенти с противопоказания за отворена операция.

 Фотодинамична терапия на туморите на пикочния мехур

Методът се прилага основно при рецидивни повърхностни преходно клетъчни карциноми на пикочния мехур. При него се комбинира използването на фотосенсибилизатор и червен лазер с дължина на вълната 630 nm.

 Усложнения

Най-честите усложнения след ендоскопско трансуретрално лечение на туморите на пикочния мехур са перфорация на мехура, хемотампонада и „ТУР синдром” (попадане на промивна течност в кръвното русло през отворените венозни съдове).                   По-рядко се наблюдават запушване на уретералните остиуми и ятрогенни стриктури на уретрата.

                                     Коментар на проф. Димитър Младенов – уролог