Щитовидна жлеза

113

Щитовидната жлеза е ендокринен орган, разположен в предната част на шията, състоящ се основно от два дяла /ляв и десен/, съединени с истмус /провлак/.  Понякога от провлака изхожда малък пирамиден дял. В щитовидната жлеза се произвеждат основно хормоните: Т4 /тетрайодтиронин/, в по-малки количества Т3 /трийодтиронин/ и калцитонин.                                                                                                  Заболяванията на щитовидната жлеза могат да протичат с нормална, понижена или повишена функция.

Нормална функция /еутиреоидизъм/ е състояние на нормални нива на тиреоидни хормони. Много заболявания на щитовидната жлеза протичат с еутиреоидно състояние /нодозна струма, автоимунен тиреоидит, „тих“ тиреоидит и др./ Затова нормална функция на щитовидната жлеза не отхвърля тиреоидно заболяване.

Понижена функция /хипотиреоидизъм/ е състояние на понижено производство на тиреоидни хормони. Може да се раздели на първичен хипотиреоидизъм, когато заболяването е на самата щитовидна жлеза /най-често автоимунен тиреоидит, постоперативен, пострадиационен и др./ или вторичен, когато заболяването е на ниво най-често на хипофизната жлеза, която регулира хормоналната продукция.

Обратното състояние е тиреотоксикоза. При нея има високи нива на тиреоидни хормони в циркулацията. Тя може да се дължи на повишено производство на тиреоидни хормони /хипертиреоидизъм- най-често автоимунно тиреоидно заболяване, автономна секреция при аденоми на щитовината жлеза/ или на деструктивен процес в щитовидната жлеза /тиреотоксикоза без хипертиреоидизъм – най-често при подостър тиреоидит, следродов тиреоидит/.

Какво е гуша? Гушата е симптом на увеличена щитовидна жлеза. Тя може да бъде дифузна и нодозна /възлеста/. Най-честите причини за гушата са йодния дефицит, автоимунни тиреоидни заболявания, подостър тиреоидит и възлите на щитовидната жлеза. Последните най-често са доброкачествени, но могат да бъдат и злокачествени.

Симптомите за хипотиреоидизъм са: забавяне на мисловната дейност, сънливост, адинамия, наддаване на тегло, отоци, забавена чревна перисталтика, менструални нарушения при жените, трудно понасяне на студа, брадикардия и др.

Сиптомите на тиреотоксикоза са: тахикардия, редукция на тегло, изпотяване, разстройство, нервност, мускулна слабост и др.

Симптомите на гушата са подуване в областта на шията, затруднения при гълтане и дишане, кашлица, дрезгав глас и др.

Какво трябва да знаем за тиреоидит на Хашимото?

Това е генетично автоимунно тиреоидно заболяване. Честотата му е много висока. При проучване на Шинков и сътр. в българска популация – 24% от жените са с позитивни антитела. По-често се изявява при жени.

        Автор: д-р Емил Начев – ендокринолог