10-ти Световен конгрес по ваксини – акад. д-р Петрунов

13897

Разговор с акад. д-р Богдан Петрунов на тема: 10-ти Световен конгрес по ваксини.  Богдан  Петрунов  е  един  от  водещите  специалисти  в  областта  на  имунологията  и  алергологията  в  България, с  широка международна  известност.  Като  гост-професор  изнася  лекции  в  Русия,Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван. Акад. Богдан  Петрунов  работи  в  Националния  център  по  заразни  и  паразитни  болести  от  близо  50 години. Има  публикувани над  210  научни  труда в  най-престижни  международни списания и е участвал  в написването на 14 монографии.  През  2011г. е  избран  за  председател  на  новосъздаденото  отделение  по  медицински  науки  на  БАН.

От 15 до 17 ноември 2017 в Сингапур се проведе  10-тия  Световен конгрес по ваксини с мото: „Ускоряване разработването на следващата генерация ваксини“.

Конгресът събра няколкостотин представители от целия свят. Учени, биотехнолози, инфекционисти, епидемиолози, практикуващи лекари, бизнесмени, организатори на здравеопазването, със съзнанието че ваксините, наред с антибиотиците, са  най-голямото постижение на световната медицина, позволили днес  човечеството да е  над 7 милиарда.Обединени от идеята на мотото, да се насочат усилията не само на медицинската, но и на цялата общественост към разработване на нови, все по –ефективни и безопасни ваксини, като се използват последните постижения на науката, бяха представени десетки доклади.

Силно впечатление направи тенденцията да се разширява приложението на ваксините не само за профилактични цели в областта на инфекциозните заболявания, но и тяхното използване за терапевтични цели при някои злокачествени, алергични и системни заболявания.  Друго интензивно развиващо се направление с използването  на нанотехнологиите  или липозомно   включване на ваксини за перорално приложение беше демонстрирано успешно.  Големите възможности на този подход бяха показани с разработената много ефикасна  ваксина против лептоспироза, която представлява  включен лептоспирен антиген в алгинатни микросфери.

Много активно се работи също по внедряването на т.н. геномни ваксини. Във връзка с това беше демонстрирана нова пневмококова ваксина срещу всички видове пневмококи на базата на пневмолизин  детоксикиран чрез генна делиция на някои аминокиселини. Оригинални бяха данните за нова противогрипна ваксина , получена чрез генни модификации и покриваща широка гама от изменчивия вирус.

Силно впечатление направи разработената оригинална ваксина т.н.ВМ32, която представлява  основния алерген на полена от  Phleum pretense фузиран с изолирания повърхностен антиген на хепатитния вирус В. Резултатите са показали, че при имунизация на опитни животни се получава силен имунен/антитялов ( ИгГ4) отговор както към поленовия антиген, така и към  хепатитния вирус. Това е подход, който разкрива много големи възможности за в бъдеще на базата на използването на кръстосано създадения имунитет при редица инфекциозни и алергични заболявания. Важна от практическа гледна точка беше информацията за  възможността да се използва ниско енергиен електронен лъч за инактивация на ваксините, при което  се увреждат само нуклеиновите киселини, без да има въздействие върху белтъчните антигени на бактерии и вируси. Този подход може значително да рационализира производството на ваксини.

Имах удоволствието да бъда поканен лектор на конгреса и да изнеса доклад на тема  „Имунотерапия/ваксинация с химически модифицирани алергени/алергоиди „. Докладът беше приет с голям интерес и предизвика оживена дискусия. В това направление в нашата  лаборатория по алергия към  БулБио-НЦЗПБ ЕООД  се работи  повече от 25 години.  Хиляди алергично болни хора у нас са подложени на това  най-съвременно лечение – алерген специфична имунотерапия/ваксинация с много добър клиничен резултат. Това позволява да се ползваме с международен авторитет, като едни от пионерите в тази област на алергологията.

Академик д-р Богдан Петрунов

Председател на Отделение за медицински науки на БАН