д-р Владимир Иванов за Termometar.net

57

Termometar.net е сайт за здравна култура на високо ниво. В него са засегнати почти всички сфери на човешкото здравеопазване. За консултанти са привлечени специалисти с утвърдена практика и научни постижения. В сайта се разглеждат основни и често срещани социално значими заболявания. Дават се насоки, които пациентите да съблюдават и да вземат правилно решение за даден личен здравен проблем.  Насоки за съвременните тенденции в лечението на отделни нозологични  единици и състояния. Всичко това го прави търсен и полезен за пациенти и лекари. Сайтът  има своето място в съвременния електронен свят и  многобройна аудитория, която с нетърпение очаква новостите засегнати на неговите страници.

                                                                     д-р  Владимир Иванов  – болница „Софиямед“