Медицинската култура на българина

Описание

Медицинската култура на българина

Коментар на д-р Веселин Маринов

Авторитетът на лекаря в частност, здравната система, адекватната здравна информация са основните причини за по-скоро безотговорното поведение на някои пациенти….

Прочети още
Медицинската култура на българина

Медицинската култура на българина – разговор с проф. П.Куртев – онколог

От какво се определя нивото на здравната култура? Здравното образование е вид обучение, насочено към усвояване на здравно хигиенни знания,…

Прочети още
Медицинската култура на българина

Медицинската култура на българина

Съдовите заболявания са група от заболявания, които обхващат артериалната, венозната и лимфната система. Причините за тяхната поява са много. Артериалната…

Прочети още
Медицинската култура на българина

Коментар на проф. Христо Цеков

Сътресенията в държавата  и  най-вече в социалната сфера  нарушиха ритъма   и  в системата на здравеопазването.  Много здравни структури се  разрушиха,…

Прочети още