Чернодробни увреждания – разговор с д-р Радин Цонев

22799

Разговор с д-р Радин Цонев на тема: чернодробни увреждания. Д-р Цонев има две специалности – вътрешни болести и гастроентерология. От 2007г. работи в МБАЛ-Токуда, а от 2013г. е началник на гастроентерологичното отделение на болница Токуда. Специализации в Холандия, Рим – университетска католическа болница Джемели при проф. Гуидо Костаманя. Научните интереси на д-р Цонев са в областта на хепатологията. С лечение на хронични вирусни хепатити се занимава от 2004г.

Д-р  Цонев, каква е функцията на черния дроб и до какво водят чернодробните  увреждания?

Черният дроб е в основата на метаболитните процеси в организма. Той има регулаторна функция върху метаболизма  чрез контрол на приема, обработката и дистрибуцията на хранителни съставки и техните енергийни продукти. Черният дроб също синтезира голям брой протеини, ензими и витамини, които участват в изпълнението на нормалните функции на тялото.

Въглехидратна обмяна

Черният дроб е в центърът на въглехидратния метаболизъм. Той е главния регулатор при съхранението и разпределението на глюкозата към периферните органи и отчасти към глюкозно-зависими тъкани като мозъка и еритроцитите.

Черният дроб и мускулите могат да съхраняват глюкоза във вид на гликоген. Само черният дроб може да разгради гликогена, за да осигури глюкозата, нужна за кръвообращението.

Липидна обмяна

Способността на черния дроб за обработка на мастни киселини е функция на концентрацията на мастните киселини в кръвната плазма. Въпреки, че няма ограничение по отношение на възможностите на черния дроб да естерифицира мастните киселини, неговите възможности да ликвидира или разгради мастните киселини са ограничени.  Способността на черния дроб да синтезира и секретира триглицериди под формата на липопротеини. Липопротеините са основна транспортна форма на липидите в кръвната плазма. Поради тези причини, в случаите на големи количества циркулиращи мастни киселини може много лесно да се превишат възможностите на черния дроб, той да не успее да ги преработи, което да доведе до натрупване на мазнини в черния дроб, което е свързано със стеатозните промени.

Витаминна обмяна

Заедно с червата  черният дроб отговаря за метаболизма на мастноразтворимите витамини A, D, E, и K. Тези витамини се получават по екзогенен път и се абсорбират в червата. Черният дроб е отговорен за синтезирането на почти всички кръвосъсирващи фактори, както и на много от компонентите на фибринолитичната система.  Човешкото тяло е подложено на огромен брой от външни химикали през целия си живот, което е едно предизвикателство за нашите тела, които трябва да елиминират тези потенциално опасни химикали.

Много от тези химикали нормално не се включват в клетъчния метаболизъм.  Те се обединяват под едно общо наименование – ксенобиотици. Най-разпространеният ксенобиотик е алкохола.

Черният дроб има уникалното качество да променя своите размери според нуждите на тялото.  Способността му да се регенерира е наблюдавано клинично след хепатектомия (остраняване на част от черния дроб) или след токсично увреждане.

Това негово качество е заложено еволюционно заради критично важните функции, които изпълнява, както и поради факта, че той е основния таргетен орган , който се уврежда при увреждане на организма с токсини.

Клетъчният оток е една от най-често срещаните хепатоцелуларни увреждания, като е характерен при медикаментозни и токсични увреждания на черния дроб, леки форми на остър вирусен хепатит, хроничен персистиращ хепатит, неактивна цироза.

Клетъчният оток ще доведе до некроза на хепатоцитите, която на по-късен етап ще доведе до развитие на фиброза и чернодробна цироза.

Д-р  Цонев, по  кои  симптоми  човек  може  сам  да  се  ориентира, че  има  проблеми  с  черния  дроб?

За съжаление черният дроб е орган, който дори при сериозни заболявания не дава оплаквания. Клиничната картина се владее от непостоянна тежест в дясно подребрие, отпадналост, лесна умора, безсъние или сънливост. Т.е. все симптоми, които ние имаме ежедневно. Най-важният критерий за неговата функция не изисква кой знае каква апаратура.  Изследвания на чернодробните ензими-АСАТ, АЛАТ, както когато са високи, така и когато са нормални могат  да  се  направят  навсякъде в  страната. Болки от страна на черния дроб има при злокачествени заболявания с метастази на дроб. Тогава се разпъва Глисоновота капсула и започват болките. При някои заболявания се налагат и инструментални изследвания-ултразвукова диагностика, Фиброскен еластография, Фибротест и Фибромакс като серологични маркери на фиброзата.

Кои  са  причините  за  появата  и  какво  е  характерно  за  стеатозата?

Причините за развитие на стетатозата са както стана дума преди това в нарушенията на въгехидратната и мастната обмяна. Синтезират  се голямо количество мастни киселини в организма и поради наличието на инсулинова резистентност, въглехидратите не могат да се усвоят и започва допълнително натрупване на мазнини в черния дроб.

Кои  са  последиците  от  затлъстяването  на  черния  дроб?

Първата фаза на натрупване на мазнини в черния дроб е известно като стеатоза. Втората фаза е настъпването на стеатохепатита, при което се увеличават чернодробните ензими. В третата фаза, за която е необходимо дълго време настъпва чернодобната фиброза и цироза.

За развитието на тези процеси основно  са факторите на околната среда-урбанизация, затлъстяване, намалена физическа активност, увеличен прием на въгрехидрати и мазнини-fast food.

Чернодробната стеатоза и неалкохолния чернодробен хепатит са едни от най-важните причини в развитието на цироза и хепатоцелуларен карцином в близко бъдеще. Това кара учените да разработват  нови медикаменти за намаляване на стеатозата и цирозата. Едиственото лечение на този етап за тези заболявания са промяна в стила и начина на живот, ограничение на въглехидратите и на мазнините.

До  какво  води  алкохолното  увреждане  на  черния  дроб?  Кои  са  последиците?

Редовният прием на 50гр абсолютен алкохол за мъже и 25гр. за жени в продължение на повече от 10 години води до развитие на сериозно чернодробно увреждане. Това се дължи на увреждане на хепатоцитите и на ендотелните клетки, което води до развитие на възпаление, на стеатозни промени в клетките и в последствие на натрупване на колаген, развитие на фиброза и цироза.

При оформяне на цирозата настъпва пълна инвелидизация, като често пациентите развиват оточно-асцитен с-м/натрупване на течности в организма, поради естеството на заболяването като последица оформят варици/разширени вени на хранопровода, които често кървят и могат да доведат до фатален край. Друга опасна последица е чернодробната енцефалопатия, водеща до развитие на чернодробна кома, поради това, че кръвта не може да се пречисти през черния дроб.

Какво  е  характерно  за  развитието  на  остър  алкохолен  хепатит?

Острият алкохолен прием на повече от 200гр  концентрат/запой/ води до развитие на остър алкохолен хепатит с развитие на остра мастна некроза на хепатоцити и бързо разитие на чернодробна недостатъчност и фатален край. Ако не се осъществи чернодробна трансплантация пациентите са обречени. Смъртност над 80%.

Хроничната употреба на алкохол води до развитие на чернодробна цироза след 5-10 години.  Тази тенденция засяга повече женския пол поради намален синтез на алкохол дехидрогеназа и ензими от МЕОС системата. При оформена цироза чернодробната недостачност настъпва след около 5 години, но сроковете са индивидуални и не всички доживяват този период.

При спиране на вредната нокса има и ревирзибилност на промените.

Д-р Цонев, много  пъти  съм  казвал,  че  пиенето  е  естетско  занимание, а  не  просташко   мероприятие.  В  какви  граници  може  да  бъде  всекидневната  употреба  на  алкохол, без  това  да  уврежда  здравето?

Българинът няма добра хигиена на пиенето. Полезната доза на алкохол в редовен прием е 25мл уиски/ракия дневно или 1 малка винена чаша с бяло или червено вино, или 330мл бира в кен или стъкло.

Всяка останала употреба е прекалена и се наказва. Черният дроб е един, списъка на чакащи за чернодробна трансплантация е дълъг и не всички я доживяват.

Разговора  води: Емил Рафаилов

Увреждания на черния дроб и други интервюта на тема вътрешни болести можете да прочетете тук