пулмология

„Да спреш да пушиш, означава да бъдеш свободен”!

Тютюнопушенето е сред водещите рискови фактори  за здравето, които водят до възникването на хронични незаразни болести, инвалидност и смърт. В световен мащаб всяка година загиват над 8 милиона души, засегнати пряко или косвено от тютюна. Повече от 7 милиона от тях умират от директна употреба, а още почти милион и двеста хиляди – от вдишването на вторичен тютюнев дим т.е от пасивно пушене. Изключително тревожен факт е, че шестдесет и пет хиляди от тези, които умират от болести, свързани с вдишването на вторичен тютюнев дим, са деца.  Последното проучване, което Евробарометър прави на общественото мнение и нагласите на европейците по редица въпроси, свързани с тютюна, е проведено през 2017 г. и проследява тенденциите за период от пет години. Спрямо 2012 година общият дял на настоящите пушачи е спаднал с 2 %. Но разпространението на тютюнопушенето в страните от Южна Европа, в т.ч. и България, е много по-широко – повече от една трета от проучените лица са пушачи. А по данни на НСИ, за периода от 2010 до 2019 година потреблението на цигари средно на лице от домакинство е нараснало, най-много през последната година. И още нещо, което буди тревога у нас като българи и родители са данните от Екзакта Рисърч Груп”, 2017-2018 „Здравен профил за България“,EC, 2017г., които посочват, че българските 15-16 годишни  момичета са на първо място в Европа по пушене, момчетата на същата възраст са на второ място след Хърватия!   Това са бъдещите родители.

На фона на добрата тенденция в света през последните 20 години за спад в разпространението на тютюнопушенето, новите стратегии на тютюневите компании за широко представяне и разпространение на новите тютюневи и свързани с тях изделия, обхващат предимно младите хора. По данни на национално проучване на факторите на риска за здравето на населението в Р. България (2020г.), 39.4% от възрастното население употребява тютюневи изделия, като делът на мъжете е по-висок от този на жените. Всеки трети е ежедневен пушач, като най-висок е делът на ежедневните пушачи – мъже във възрастовата група 45-54 г. Епизодичните пушачи са малко на брой (4.9%), с известен превес на жените. Отбележете всеки шести пушач е пропушвал на 10-15годишна възраст! Положителна тенденция се забелязва, обаче при непушачите, и при мъжете и жените, броят им намалява с над 10% след 24–годишна възраст, като остава сравнително стабилен до 54-годишна възраст при жените. Но повече от 2/3 от анкетираните пушачи подкрепят пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места (67.1%), което също е добра тенденция! За съжаление, обаче 53.7% от анкетираните са изложени на тютюнев дим в дома!

Какво показват данните за употребата на така наречениете бездимни устройсва, електронни цигари и наргилета?

За голямо съжаление, обаче, данните от националното проучване (2020г) посочват, че бездимни устройства, електронни цигари и наргилета употребяват предимно млади хора. Наргиле пушат предимно младите хора от 20 до 35 години, като в най-млада възраст е налице лек превес при жените. Почти всеки пети анкетиран е опитвал  или е пушил електронни цигари, половината от опиталите са продължили да ги използват постоянно – 9.6% от мъжете (предимно в по-млада възраст 20-34 г.) и 11.1% от жените, по-често във възрастовите групи 25-34 г. и 45-54 (над 11%).За сравнение в проучване за САЩ през 2016г., електронни цигари употребяват 4.6% във възрастта от 18-44г. и 1.0% над 65г.  Основната част от анкетираните пушачи употребяват бездимни тютюневи изделия, наргиле и електронни цигари в къщи – 44.7%, в заведения- 36.5%, на гости у приятели- 14.7% от тях, а на работното място, посочват 19.9%, почти без разлика по пол и относително сходен дял във всички възрастови групи.

Данните от проучването показват, че употребата на тютюн за дъвчене е рядко явление в България (2.8%), по-често срещано при мъжете (1.6%), отколкото при жените (0.2%). Бездимните тютюни се употребяват най-вече „понякога“ от лица под 45-годишна възраст. Тютюнът за смъркане има сходна картина на употреба.

Има ли данни защо младите хора предпочитат електронните устройства за пушене?

Данните от проучването посочват, че 12.5% ги намират като „по-модерни и атрактивни“с лек превес на мъжете и еднозначно доминиране на най-младата възрастова група – над една четвърт от отговорите. Други(8.6%) смятат, че „така могат да откажат цигарите“  като делът на мъжете е незначително по-висок от този на жените и други причини са посочили 23.8%.

Безвредни ли са бездимните тютюневи изделия?

Науката доказва, чрез независими изследвания, че бездимните изделия не са безвредни за човешкото здраве! Искам веднага да посоча, че е мит схващането, че чрез електронните устройства може да се откажат цигарите! Защо? Когато помагаме на пушача да преустанови тютюнопушенето си поставяме две цели: първо да преодолеем зависимостта от никотина, което се постига с никотинзаместващи медикаменти и рефлексотерапия и второ да преустановим рефлекса за пушене, сукателен рефлекс, който е останал у пушачите от „ бебешките години“, поради което съветваме по време на отказ от цигаритe, да не се извършва действието“ пушене“, независимо дали са електронни устройства или дори „солета“, „молив“ или „химикалка“, която да се смуче!

При направено изследване от Reto Auer и сътрудници, чрез газова хроматография е установено, че в „дима“ на  бездимните цигари се съдържат летливи органични съединения, поликиклични ароматни въглеводороди и въглероден монооксид, а съдържанието на никотин е 84% от никотина в дима на конвенционалната цигара. Но е важно да се отбележи, че за токсичните вещества в тютюневите изделия няма пределно допустими концентрации. Това е отбелязано в чл. 8 на Конвенцията за контрол на тютюна на СЗО, която беше ратифицирана от нашата страна през 2005г. В пълнителя на електронната цигара се съдържа пропиленгликол и глицерин. При подлагане на термогенна деградация се отделят  акролеин и формалдехид. Установено е, че при първите пет всмуквания се отделят 0.46мкг акролеин(токсичен за муко-цилиарния апарат), на 10-та минута нараства на 8.7мкг. В парата са установени също 31 токсични вещества, сред които глицидол и пропиленов окис, които имат канцерогенен ефект.

Едно проучване с 4351 участника на възраст 13-24г. в 50 американски щата, по време на Covid пандемията, показа, че рискът да заболеят от Covid19 е 5 пъти по-висок сред употребяващите само електронни цигари, в сравнение с непушещите и 7пъти по-висок при пушещите електронни и конвенционални цигари.

Пушенето на наргиле, също е много вредно за хората, особено за подрастващите. Защо? Времето, в което се пуши наргиле( от 20-120мин), по данни на СЗО пушачите поемат толкова дим, колкото от 100 изпушени цигари, следователно и обемът на СО е по-голям. Известно е, че СО се свързва с хемоглобина и образува въглеокси хемоглобин, чрез което се блокира преноса на кислород до жизненоважни органи. Този механизъм обяснява, защо някои млади хора губят съзнание в наргиле баровете,както ми разказа едно момче, което работи в наргиле бар! Мит е, че водата в наргилето филтрира токсините! Няма безвредно пушене!

В кабинета си съм поставила една мисъл, която намерих в интернет пространството, но която считам, че мотивира пушачите да се замислят сериозно върху себе си: „Да спреш да пушиш, означава да бъдеш свободен! Да спреш да пушиш, означава да спреш да се унижаваш! Да спреш да пушиш, означава да се върнеш в детството, когато не те е вълнувала липсата на цигара“

 Мотото на СЗО за Световния ден без тютюнев дим-31.05. е: “ Отглеждай храна, а не тютюн“. След Covid пандемията, членовете на нашето сдружение Национална асоциация за профилактика на белодробните болести решихме, че имаме нужда и от духовна храна, затова отбелязахме Световния ден без тютюнев дим с голям благотворителен концерт пред стадион „Академик“ с безвъзмездното участие на известни български изпълнители, в  продължение на 4 часа. Невероятна емоция и много положителна енергия, в подкрепа на две каузи: За живот без тютюнев дим и дарителска кампания за спасение на храм“ Св.Мина“ Слатина. Посланието , което отправихме на концерта беше, една кутия цигари по-малко, дарява живот на пушачите, но цената на една кутия, може да дари живот на един паметник на културата, на една Светиня на българщината“! Като част от европейското семейство, се включихме и в европейската подписка“ За Европа без тютюнев дим“, която осигуриха колегите от „ Коалиция без дим“. Виждайки толкова много хора, които подкрепиха двете каузи, сърцето ми се изпълни с много обич и надежда, надежда за по-добро бъдеще!

                                                                Автор: д-р София Ангелова – пулмолог