Доброкачествена простатна хиперплазия – Д.Младенов

27084

Проф. д-р Димитър Младенов, дмн е началник на направление „Обща урология” в клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, София. Има над 35 години научно-преподавателска дейност и клиничен опит в урологията в академична среда.

Основните му научни интереси са в областта на ДПХ, карцином на простатната жлеза, уролитиаза и ЕЛПК, онкоурология, интервенционален ултразвук и др. Специализирал е в Германия, Япония, Австрия, Великобритания и др.

Член е на Европейското и Световното урологични дружества. Автор е на повече от 220 научни публикации, 3 самостоятелни монографии и множество участия в учебници, монографии и ръководства. Председател е на “Българското дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия”.

Настоящата монография е съвестен и честен опит за определяне на възможностите за ранна диагностика и адекватно лечение на пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия. Тя е разделена на две основни части: обща и специална.

В отделни глави от втората част са разгледани симптомите на състоянието, значението на съвременните имунологични и морфологични туморни маркери за ранна диагностика на простатния карцином и прогностичните критерии за прогресивно развитие на доброкачествена простатна хиперплазия. Дефинирани са показанията за консервативно и оперативно лечение и начините за проследяване на ефекта от него. И не на последно място са разработени алгоритми за диагностика и лечение на доброкачествена простатна хиперплазия, които предлагат отговор за нерешените проблеми.

Всяка глава в книгата завършва със заключение и литературна справка за използваните източници. Това дава възможност на читателите да продължат информирането си по дадения проблем.

Искрено се надяваме монографията да постигне целта си и да стане полезно научно и практическо ръководство за широк кръг читатели – студенти, специализанти, докторанти, уролози, общо практикуващи лекари и други специалисти в тяхната ежедневна диагностично-лечебна дейност.

Termometar.net

Интервюта на тема „Урология“ можете да прочетете от тук.