доц. Пламен Петровски за Термометър

8212

Мнение на доц. Пламен Петровски за Термометър:

Имам  непосредствени  впечатления  от  предаването  „Термометър“  и   познавам    лично   повечето  от  участниците  в  него. Няколко  са  нещата, които  отличават  този  формат  от   други,   подобни   на  него.  Основен   елемент   е   подчертано  сериозният  научен   стил, строгото  придържане   към   научното   доказателство,  базирането   на  световните   достижения    в  отделните   направления    на   медицинската   наука   и  участието   на   водещи   национални   специалисти   по  отделните   направления .  Прави   впечатление   високата   обща  и  медицинска  култура   на  водещия, умелото  насочване  на  дискусията  към  най-актуалните  от  практична  гледна  точка  въпроси  на  съответния  медицински  проблем,  както  и  способността  за правене  на  важни обобщения и предложения с оглед максимална полза за пациентите. Засягането на общо-философски и житейски проблеми е умело преплетено с дискутирането на медицински проблеми. Друг отличителен белег на предаването е участието в него на компетентна и зряла аудитория. Не е изключение в дискусията да се включват високо квалифицирани лекари от академичните среди. Важен за отбелязване е конкретният, насочен и прагматичен стил, бързата реакция на зададените въпроси и постигането на определен образователен и практически ползотворен за пациентите ефект.

доц. Пламен Петровски – ВМА София

Разгледайте всички отзиви от тук