доц. д-р П.Петровски – кардиолог ВМА

5999

Бях приятно изненадан от съдържанието на новия сайт Termometar.net. Познавам г-н Емил Рафаилов от дълги години, запознат съм със задълбочените му общомедицински и специални познания в много области на медицинската наука и способността му да се концентрира върху водещите проблеми на човешкото здраве. Сайтът е изготвен професионално. Интервютата са актуални и засягат важни, предимно медико-социални проблеми. Предназначен е за широка аудитория и допринася за по-близкия и непосредствен контакт между пациентите и водещите в своите области медицински специалисти. Същевременно своя отговор намират най-често задаваните от пациентите въпроси. Отговорите са компетентни, отразяващи съвременните достижения на медицинската наука и са поднесени по достъпен и разбираем начин. Горещо препоръчвам на уважаемите читатели ползването на новия електронен сайт.

С уважение: доц. д-р П.Петровски – кардиолог ВМА